Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Mesto menom Brezalauspurc. Výber zo zbierok Galérie mesta Bratislavy | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

ďalší originál Tilgnerovej fontány Tritón a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca stojí vo viedenskej Volksgarten?

Výstava

Mesto menom Brezalauspurc. Výber zo zbierok Galérie mesta Bratislavy

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
4. 7. 2007 - 2. 9. 2007
Kurátor: Jana Luková


“Bellum pessimum fuit ad Brezalauspurc IIII nonas Iulii” (najhorší bol boj pri Brezalauspurcu 4. júla). Takýto zápis sa zachoval v poznámke k roku 907 v Annales Iuvavenses maximi, známejších ako Salzburské anály, ktoré sú v súčasnosti uložené v benediktínskom kláštore Admont v Štajersku. Hoci samotný záznam hovorí o boji medzi Bavormi a Maďarmi, ktorý na dlhú dobu zmenil mocenskú situáciu v stredodunajskej oblasti, my v tejto stručnej vete nachádzame doteraz najstaršie známe pomenovanie nášho mesta. Keďže pramene sa pri prepise názvu celkom nezhodujú, v literatúre sa môžeme stretnúť s jeho rôznymi obmenami ako Braslavespurch, Preslavaspurch, Brezeburg a pod.
Galéria mesta Bratislavy pripravila pri príležitosti 1100. výročia prvej písomnej zmienky o Bratislave výstavu prezentujúcu vývoj topografie mesta vo vybraných výtvarných dielach z jej zbierok. Hoci nejde priamo o spomínané obdobie, naším cieľom je podnietiť záujem Bratislavčanov aj návštevníkov mesta o túto problematiku a pripomenúť jeho dôležité miesto v stredoeurópskych dejinách. Na výstave bude prezentovaných 32 grafických listov, 2 akvarely, faksimile a reprodukcie dokumentujúce podobu mesta od 15. do začiatku 20. storočia.
Výstava bude sa koná sa pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Andreja Ďurkovského.

Jana Luková, kurátorka zbierky starej grafiky

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátor: Simone Frittelli
30. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Martin Vongrej
Kurátor: Jiří Ptáček
16. 6. 2020 - 6. 9. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Olja Triaška Stefanović
Kurátor: Bohunka Koklesová
11. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Kurátor: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Albín Brunovský
Kurátor: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.