Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Ernest ZMETÁK. Známy - neznámy. 15. január - 29. marec 2009 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Výstava

Ernest ZMETÁK. Známy - neznámy. 15. január - 29. marec 2009

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
15. 1. 2009 - 29. 3. 2009
Kurátor: D. Zmetáková, U. Zmetáková

 

Výstava sa uskutoční pri príležitosti  90. výročia narodenia umelca, ktorý v Bratislave prežil celý svoj aktívny život, zapájal sa do jej umeleckého diania a ju zároveň aj obohatil významnými dielami.
Obrazom a kresbám E. Zmetáka Bratislava poskytla nespočetné množstvo motívov. Nachádzal ich  v dnes už neexistujúcej starej Vydrici, historickej časti mesta, vo vilovej časti pretkanej zeleňou alebo v prírode petržalského brehu Dunaja, v panoráme mesta od juhu a podobne. Pred bratislavské publikum predstupoval so samostatnými autorskými výstavami a obosielal aj kolektívne výstavné podujatia.
Výstava predstaví 26 obrazov, 21 akvarelov a 2 kresby. Bude stručným prierezom Zmetákovou tvorbou od polovice štyridsiatych rokov minulého storočia až do jej záveru po roku 2000. Zverejní diela zo súkromných majetkov, ktoré dosiaľ neboli publikované ani vystavované. Pochádzajú od bratislavských a mimobratislavských zberateľov.
Jednotlivé exponáty prekvapia svojou vynikajúcou kvalitatívnou úrovňou a zároveň podajú obraz o autorovom umeleckom vývoji, dokumentujúc všetky jeho významné fázy. Ťažiskový krajinársky motív sa na výstave bude prelínať s figurálnymi dielami.

 

Danica Zmetáková

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Konštantín Bauer
Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán
27. 11. 2019 - 1. 3. 2020
Mirbachov palác / Výstava
22. 11. 2019 - 23. 2. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Matej Krén / Juraj Krén
Kurátori: Kristína Zaťko Jarošová, Ivan Jančár
26. 9. 2019 - 1. 3. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.