Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

KAMILA ŠTANCLOVÁ: Dni a sny | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

ďalší originál Tilgnerovej fontány Tritón a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca stojí vo viedenskej Volksgarten?

Výstava

KAMILA ŠTANCLOVÁ: Dni a sny

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
2. 9. 2009 - 25. 10. 2009
Kurátor: Fedor Kriška

Vernisáž: 2. septembra 2009 o 17 h v Pálffyho paláci, Panská 19

Výstava Kamily Štanclovej v Galérii mesta Bratislavy sa snaží na neveľkom výstavnom priestore zmapovať autorkin umelecký vývoj od jej absolutória na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. D. Milly, prof. V. Hložník) roku 1971 vo všetkých disciplínach a výtvarných technikách, ktorým sa sústavne a cieľavedome venuje (maľba, voľná grafika, ex libris, kresba, knižná ilustrácia, poštová známka). Je už v povahe citlivého a uvažujúceho tvorcu, že neprijíma svet pasívne, že sa nad ním zamýšľa, analyzuje jeho prejavy, snaží sa pochopiť všetky jeho vrstvy, podoby a významy, no o svojom poznaní zároveň pochybuje. Takto vznikal i prvý pozoruhodný cyklus leptov Dni a sny (Dies et somnia) inšpirovaný dielom severskej spisovateľky Sigrid Undstetovej, nielen na tému osudového spolužitia človeka s morom, ľudských bytostí s prírodnými živlami. Je to sága o mýtoch a legendách, ale aj o krutej realite i tajomnej trinástej komnate našej existencie. Vznikli tak unikátne výtvarné úvahy o symbióze vážnych otázok, jemného úsmevu, skepsy a irónie. A táto kombinácia zdanlivo protikladných prvkov, pocitov, východísk sa bude prelínať celým ďalším bohatým a mnohovrstevným autorkiným dielom.

V nedávnych rokoch sa pre jej maliarsku etapu veľkou inšpiratívnou témou stali kabaret a varieté, kde najdôležitejšiu rolu zohrávali masky a kostýmy, čiže pretvárka a farizejstvo; presne ako v živote. Aj v týchto obrazových metaforách, podobne ako v grafických listoch, pred prísne vecným videním modelu uprednostňuje slobodné zákony obrazotvornosti, fantázie a svojskú logiku vlastného výrazu.

Pokiaľ ide o knižné ilustrácie, považuje ich za vynikajúcu príležitosť na imaginárny rozhovor s autorom textu, aby z neho mal čo najväčší úžitok čitateľ. A vynikajúce ilustrácie výtvarníčky mu, okrem iného, ponúknu aj istý závan pohody, nápadov, tajomstva i napätia a inšpirácie.

Pri príležitosti výstavy DNI A SNY KAMILY ŠTANCLOVEJ vydalo vydavateľstvo Slovart 208-stranovú monografiu. Editorkou bola Dr. Daniela Marsinová. Autorom textu a kurátorom výstavy je výtvarný teoretik Fedor Kriška.

                                                                                                                     Fedor Kriška

 

                                                                                     

 

 

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.