Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

INTIM GALLERY. LEN ON A VY | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy vydáva detských sprievodcov k výstavám?

Výstava

INTIM GALLERY. LEN ON A VY

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
11. 5. 2006 - 11. 6. 2006

ŠTIPENDIUM PRE MLADÝCH KURÁTOROV 2006

Kurátorky: Eva Kotláriková, Diana Majdáková

Projekt Štipendium pre mladých kurátorov vznikol z iniciatívy Galérie mesta Bratislavy, s cieľom podporovať kurátorskú prax študentov - budúcich kurátorov.

Víťazný projekt "Intim Gallery" poskytuje návštevníkovi čas, priestor a pohodlie pre maximálne možné využitie kontaktu s výtvarným dielom.
Prezentuje aktuálne slovenské umenie v zastúpení mladého výtvarníka Erika Šilleho. Výber je zámerný, pretože práve súčasné umenie býva širokou verejnosťou najmenej akceptované.

K vzniku projektu viedli úvahy o bežnej praxi galérií, ktoré často kladú väčší dôraz na vlastnú prezentáciu maximálneho počtu umeleckých diel ako na pohodlie ich diváka. Navyše, človek je v dnešnej dobe zvyknutý na rýchly sled vizuálnych vnemov a málokedy venuje dlhšiu pozornosť iba jednému statickému obrazu. Práve toto môže viesť k nepochopeniu a odcudzeniu bežného človeka výtvarnému umeniu, ktoré si pre dokonalé sprostredkovanie okrem otvorenosti diváka vyžaduje aj vhodné podmienky na jeho sústredenie a hlbšie vnímanie.

Súčasťou výstavy sú aj teoretické informácie, poskytujúce možnosť hlbšie sa s videným oboznámiť. Sú však podané v čo najprístupnejšej forme, s možnosťou hravej interakcie divák - dielo. Načrtnutá analýza diela nie je definitívnym odborným textom, ale istým "návodom" akým spôsobom sa dá na obraz pozerať.

Zámerom projektu je prehĺbenie porozumenia medzi divákom a umeleckým dielom, a zároveň preklenutie zdanlivej vzdialenosti troch subjektov - umelca, výtvarného teoretika a návštevníka galérie.Intim_nahlad.jpg.jpg

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Stano Filko - Erik Binder - Martin Vongrej
Kurátorka: Lucia G. Stach
8. 10. 2020 - 17. 1. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Dorota Sadovská
Kurátorka: Zsófia Kiss-Szemán
30. 9. 2020 - 13. 12. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.