Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Múzeum prízrakov | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

môžete navštíviť tvorivé dielne pre rodiny s deťmi?

Výstava

Múzeum prízrakov

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
28. 4. 2022 - 25. 9. 2022
Kurátori: Alexey Klyuykov, Laďa Gažiová, Zbyněk Baladrán

Galéria mesta Bratislavy má ambíciu spolu s poslaním zbierkotvornej inštitúcie predstavovať i mienkotvornú zložku aktuálneho diskurzu vo verejnom priestore a hybných spoločenských témach. Téma práce, triednych vrstiev či sociálnej izolácie jednotlivca nie je v súčasnosti príliš často predmetom umeleckého výskumu a výtvarného spracovania.  Dnes s nástupom nových foriem práce a čoraz väčšími sociálnymi rozostupmi v legitímne slobodnom priestore nemôžeme ignorovať potrebu vnímať dôstojnosť práce vo všetkých jej podobách. 


Výstava Múzeum prízrakov nám ponúka aktuálny výskum tejto problematiky a v prevedení renomovanej medzinárodnej trojice - Zbyněk Baladrán, Laďa Gažiová a Alexey Klyuykov v spolupráci s Display - Sdružením pro výzkum a kolektivní prax - chce rezonovať v súčasnom umelecko-spoločenskom dianí na Slovensku.


Múzeá nikdy neboli samoúčelnými inštitúciami. Svojimi špecifickými pracovnými formami opierajúcimi sa o hmotné doklady vývoja prírody i spoločnosti vytvárajú obraz skutočnosti tak, aby dával zmysel a odzrkadľoval prevládajúce mocenské usporiadanie. Tento proces historickej objektivizácie umožňuje zdanlivo vidieť svet bez čiastkových rozporov a ideologických kolízií. Keďže múzeum v každej dobe odráža spoločenský stav, sociálna trieda pracujúcich dnes úplne logicky nemá v tejto inštitúcii miesto. Údajne je fragmentarizovaná, existuje ako prízrak, ktorý síce občas straší, ale častejšie iba nie je vidieť. Napriek tomu ide o subjekt dejín, ktorý nepatrí do minulosti. V budúcnosti pravdepodobne zohrá kľúčovú rolu, a preto je stredom nášho záujmu. Múzeum prízrakov je tak odrazom súčasnosti, v ktorej sa inštitúcia múzea, pracujúci človek i celá spoločnosť nachádza.


Laďa Gažiová, Alexey Klyuykov a Zbyněk Baladrán spolupracujú od roku 2020, keď sa stretli pri príprave výstavného projektu Manuš znamená človek pre viedenskú Kunsthalle, ktorý zaštítil  Kolektív Averklub pôsobiaci v Chanove. Projekt vyjadroval presvedčenie, že nad rovinou množstva odlišných kultúr, pohlaví, národností atď. existuje rovina spolupatričnosti, ktorá je prístupná všetkým bez rozdielu. Oproti individualizmu, ktorý by z toho mohol vyplývať, sa stavia do popredia kolektívny princíp spolupatričnosti. Ďalším spoločným projektom tejto trojice bola výstava Múzeum prízrakov, kapitola z dejín triednych bojov, ktorá sa uskutočnila v Display – Sdružení pro výskum a  kolektivní praxi v Prahe. Vyvrcholila v nej séria výstav o triednej spoločnosti a triednej vojne ako východiskovom bode pochopenia súčasnosti. Výstava v Galérii mesta Bratislavy výstavu rozširuje o akcent týkajúci sa pojmu vlastníctva a muzeológie.


Laďa Gažiová je výtvarná umelkyňa a muzeologička.

Alexey Klyuykov je výtvarný umelec a ilustrátor.

Zbyněk Baladrán je výtvarný umelec a architekt výstav.


Sprievodný program k výstave:

18. 5. / 18:00 / GMB kurátorský sprievod k výstave


Architektúra výstavy: Zbyněk Baladrán 

Grafický dizajn: Lukáš Kijonka 

Odborná spolupráca: Mira Keratová

Produkcia: Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, Anna Sopková 

Inštalácia: Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, Jaroslav Beniček, Jozef Chovančák, Róbert Klváček, 

Propagácia: Alexandra Grúňová, Anna Jablonowska-Holy, Zuzana Novotná

Preklad: Vít Bohal, Janka Jurečková

Jazyková úprava: Janka Jurečková

 

Sprievodný program: Petra Baslíková, Vladislav Malast, Monika Pascoe Mikyšková, vzdelavanie@gmb.sk 


Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Erna Masarovičová
Kurátori: Ľuba Belohradská, Ľubica Hustá, Katarína Kissoczy
30. 6. 2022 - 30. 10. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Gisela Weyde
Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán
9. 6. 2022 - 2. 10. 2022
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.