Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Salvator x GMB: Johana de Walderode | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Výstava

Salvator x GMB: Johana de Walderode

Lekáreň Salvator, Panská 35
1. 10. 2021 - 27. 10. 2021

SALVATOR x GMB

Portrét kontesy Johany de Walderode


Lekáreň Salvator, Panská 35

Trvanie výstavy: 1. 10. 2021 – 27. 10. 2021

Dielo: Portrét kontesy Johany de Walderode

Daniel Schmiddeli (Schmidelly, Schmideli) (1705 – 1779)

Olej na plátne, 1757 (?), značené „IEANETTE COMTES[E] / DE WALDERODE“*

Autor videoinštalácie: András Cséfalvay

Autorka fotografií: Barbora Girmanová


Interiér Lekárne Salvator bol pre verejnosť uzavretý od roku 1995. Momentálne je prístupný v rámci projektu Salvator x GMB. Projekt je prepojením mesta Bratislavy a mestských inštitúcií Galérie mesta Bratislavy a Mestského ústavu ochrany pamiatok. Táto spolupráca vytvára nový projekt pre rok 2021, ktorý je určený všetkým bratislavčanom, bratislavčankám, návštevníkom, turistom domácim aj zahraničným v atraktívnom priestore Lekárne Salvator na Panskej ulici č. 35. 


V čase kedy mnohých zaujíma, aká bude ďalšia funkcia Lekárne Salvator, GMB prináša nový pop up výstavný priestor, ktorý programovo prepája mestské témy a vizuálne umenie. Počas leta 2021 sa mohli návštevníci zoznámiť s dielami Juraja Gavulu, ktoré vytvoril pre rôzne zdravotnícke zariadenia. Nielen prezentácia v Lekárni Salvator ale aj výstava Vitálne formy v Mirbachovom paláci upozornili na diela vo verejnom priestore a potrebe o ich starostlivosť a záujem. 

Budova Lekárne Salvator je národnou kultúrnou pamiatkou a bezpochyby patrí k najzaujímavejším a pravdepodobne najfotografovanejším objektom v historickom centre Bratislavy. Bratislavský magistrát momentálne pripravuje návrat pôvodného mobiliáru lekárne z roku 1727, ale až do konca októbra sa v Lekárni Salvator môžete zoznámiť s Johanou de Walderode. Videoanimáciu pripravil András Cséfalvay a presvedčte sa na vlastné oči ako Dáma v modrom ožila. Na stretnutie s originálnym portrétom kontesy Johany de Walderode navštívte stálu expozíciu barokového umenia v Mirbachov paláci na Františkánskom námestí 11. 


Vstup do Lekárni Salvator  je voľný v režime OTP. 

Otváracie hodiny:

UT / ST / ŠT / PI / 13:00 – 20:00

SO / NE / 11:00 – 18:00

obedná pauza 14:00 – 14:30

Videoanimáciu môžete vidieť aj mimo otváracích hodín, cez sklenený výklad.


Portrét “Dámy v modrom”, kontesy Johany de Walderode, ​​pochádza zo súboru podobizní chovaniek prešporského ústavu kongregácie de Notre Dame na výchovu mladých šľachtičien a donedávna bol považovaný za stratený. Do zbierky Galérie mesta Bratislavy sa dostal v roku 2019 kúpou od súkromného zberateľa. Akvizícia patrí k najvýznamnejším novým zbierkovým predmetom starého umenia za posledné desaťročia v rámci zbierky starej maľby a sochy. Autorom portrétu  je tunajší maliar Daniel Schmiddeli.

V roku 1747 prišli do Bratislavy (Prešporka) na pozvanie grófky Judity Maholányiovej sestry kongregácie de Notre Dame, pôvodom francúzskej rehole, ktorá sa od svojho vzniku v roku 1597 zaoberala vzdelávaním dievčat. Spravovali tu výchovný ústav – konvikt, ktorého

vnútorná škola slúžila pre šľachtičné a vonkajšia aj pre mestské dievčatá. Osobná záštita panovníčky Márie Terézie zabezpečila tunajšiemu kláštoru vysokú prestíž a chovankyňami školy sa stali aj aristokratky z Rakúska, Čiech, Moravy, Poľska, Sliezska či Sedmohradska. Za obdobie najväčšej slávy ústavu sa považujú roky 1756 až 1774. Práve vtedy vznikali maliarske portréty, ktoré si objednávali rodiny dievčat, zväčša v čase,  keď konvikt opúšťali. Vo väčšine prípadov tieto obrazy zostali v majetku kláštora a patrí k nim aj tu predstavená podobizeň Johany de Walderode. Portrét radíme medzi päť najkvalitnejších prác, ktoré sa z pôvodnej výzdoby ústavu zachovali. Johana (Jana) sa narodila v roku 1738/1740 do rodiny Františka Jána de Walderode a grófky Márie Anny z Mitrovíc. Do penzionátu ju prijali 16. augusta 1753 a strávila v ňom celých jedenásť rokov. Konvikt opustila až v roku 1764 ako 24-ročná. 


Od 1. októbra môžete v priestoroch Lekárne Salvator vidieť videoanimáciu ktorej ústredným motívom bude práve spomínaný Portrét kontesy Johany de Walderode. Prepojenie starého umenia a moderných technológií pripravil vizuálny umelec András Cséfalvay, ktorý v súčasnosti učí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Študoval maľbu a matematiku, témou jeho dizertačnej práce bol vzťah a užitočnosť fikcie a reality. Jeho práca skúma vzťah kultúry a technológií, politické a etické aspekty „načúvania“ nedominantným hlasom a interpretáciám sveta. Jeho najnovšie projekty sa týkajú vzťahu medzi astronómami a pôvodnými obyvateľmi pri stavbe teleskopu na vrchole sopky Mauna Kea na Havaji, schopnosti dinosaurov lietať ako modelu na prežitie vyhynutia alebo témy prekategorizovania planéty Pluto. Je spoluzakladateľom platformy digitálneho umenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 


Sprievodný program:

Galéria mesta Bratislavy aktívne vstupuje do mestského verejného priestoru a pripravila pre návštevníkov projekt Výtvarný turista. Navštívte podľa inštrukcií v Google mapách vybrané miesta, ktoré sú spojené s Johanou de Walderode alebo konviktom kanonisiek kongregácie Notre-Dame a získate od GMB malý darček, odznak Výtvarného turistu.

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Peter Bartoš
Kurátorka: Mira Keratová
25. 11. 2021 - 20. 2. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Milota Havránková, Libuše Jarcovjáková, Zuzana Pustaiová
Kurátorka: Anna Vartecká
5. 11. 2021 - 30. 1. 2022
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Sudek
Kurátorka: Hana Buddeus, Katarína Mašterová
29. 10. 2021 - 9. 1. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Patrícia Ballx
8. 10. 2021 - 9. 1. 2022
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.