Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Vitálne formy | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

môžete navštíviť tvorivé dielne pre rodiny s deťmi?

Výstava

Vitálne formy

Autor: Juraj Gavula
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová

Vernisáž výstavy: 29. júna 2021 o 18:00

Architektúra výstavy: Matej Gavula

Výstavu podporil Fond na podporu umenia.

 

Kurátorský výklad k výstave pre verejnosť

14. júl a 8. september 2021 o 17:00

 

Workshop k výatave pre verejnosť

28. júl a 18. august 2021 o 17:00

 

Monografická výstava Juraja Gavulu (1942) prvýkrát komplexnejšie predstavuje jeho sochársku tvorbu, ktorej cesta sa začala na konci šesťdesiatych rokov 20. storočia. Prvé hlbšie skúsenosti so sochou získal počas štúdia kameňosochárstva na Strednej škole umeleckopriemyselnej v Bratislave a v roku 1969 ukončil štúdium na novozaloženom progresívnom Oddelení skla v architektúre Václava Ciglera na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Tieto dve umelecké základne sa stali pre jeho výtvarnú tvorbu kľúčovými. Na jednej strane ho formovala dokonalá znalosť opracovania kameňa, na strane druhej experimentálne možnosti nového výtvarného materiálu. Gavula prepojil tradičný kameň a sklo, nie však v zmysle materiálovej kombinácie, ale prenosom tvarovej filozofie zo skla do kameňa, a systematicky sa sústredil na rozvinutie moderných abstraktných tvarov, geometrických, organických, a novej strojovej estetiky. Išlo o vnútorné, obsahové prepojenie tradičných sochárskych materiálov a skla koncentrovaným autorským hľadaním dokonalého tvaru. Určujúcimi, primárnymi tvarmi preňho boli prírodné, biologické formy plné vitality, ktoré dynamizoval uplatnením náznakových technických a architektonických prvkov a detailov. Typické je preňho organické zrastenie prírodných štruktúr so strojovými konštrukčnými mechanizmami a tiež práca s netradičnými kombináciami materiálov – kameň a bronz, sklo a drevo atď. Napriek tomu, že vychádzal z experimentálnej tvorby so sklom, jeho výsostným materiálom sa stal najmä dôsledne sochársky opracovaný kameň rôznych druhov a farieb. K niektorým tvarovým riešeniam sa Gavula opakovane, refrénovito vracia a prepracováva ich vo viacerých variáciách, materiáloch a rozmeroch. V niektorých jeho dielach sú ukryté na pohľad nezreteľné osobné spomienky na detstvo strávené v rodných Čabinách, utajené v abstrahovanej a výrazne štylizovanej forme, akoby sochy mali svoj druhý, tajný plán. Gavulove hľadanie dokonalého tvaru, teda takého, v ktorom nemožno nič pridať alebo ubrať, vychádza zo sústavného overovania v denníkových kresbách a záznamoch od sedemdesiatych rokov. Počas normalizácie sa abstraktné umenie mohlo slobodne rozvíjať iba ako dekoratívna súčasť architektúry. Gavula sa v čase masívnej socialistickej výstavby v početných monumentálnych realizáciách pre architektonickú tvorbu po celom Slovensku zameral na abstraktné a výrazne štylizované rastlinné formy, ľudskú a zvieraciu figúru. Výstava v tematických častiach prezentuje jeho autorský dialóg medzi tvorbou pre verejný priestor, sympoziálnymi plastikami a komorným sochárstvom prostredníctvom diel, fotografickej dokumentácie a kresieb.  

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Juraj Gavula

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátorka: Mira Keratová
25. 11. 2021 - 20. 2. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Milota Havránková, Libuše Jarcovjáková, Zuzana Pustaiová
Kurátorka: Anna Vartecká
5. 11. 2021 - 30. 1. 2022
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Sudek
Kurátorka: Hana Buddeus, Katarína Mašterová
29. 10. 2021 - 9. 1. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Patrícia Ballx
8. 10. 2021 - 9. 1. 2022
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.