Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Roberto Malquori-Kultúrna synestézia | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy je príspevková organizácia Hlavného mesta Bratislavy?

Výstava

Roberto Malquori-Kultúrna synestézia

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
26. 1. 2010 - 14. 3. 2010
Kurátor: Aurelo Stefanini

Roberto Malquori sa narodil v roku 1929 v Castelfiorentino.

Keď roku 1970 vniklo vo Florencii Hnutie 70, ktoré vymýšlalo teórie o technologickom umení vyznačujúcom sa sebairóniou a sebakritikou a snažilo sa ho kombinovať s inými umeleckými disciplínami: poéziou, sociológiou, fotografiou, divadlom a inými, Malquori sa k nemu pridal organizovaním rôznych výstav a podujatí.

Po tom, čo uskutočnil svoju prvú autorskú výstavu v roku 1964 v Galérii L’Indiano vo Florencii, Malquori navštívil Bienále v Benátkach, kde si všimol istú súvislosť jeho vlastnej tvorby s dielami Roberta Rauschenberga a Jaspera Johnsa, hlavnými predstaviteľmi amerického Popartu.

V roku 1965 sa stáva súčasťou hnutia "Bauhaus Situazioniste",  ktoré Jörgen Nash  založil po odlúčení sa od skupiny Guya Deborda "Internazionale Situazionista". Situacionizmus mal za cieľ vytvárať priestor, v ktorom by sa jedinci mohli vedome zúčastňovať na živote a nebyť len pasívnymi pozorovateľmi, masmédiami ponúkaného predstavenia: toto bolo jedným z cieľov Malquoriho tvorby, ktorého sa nevzdáva ani počas svojho aktívneho pôsobenia v švédskom hnutí; Jeho posledná výstava sa uskutočnila v roku 2001 v Drakabygget v Goteborgu. V roku 1969 sa zaradil medzi umelcov, ktorí podporili iniciatívu "Centro Tèchne", založenú Eugeniom Miccinim.

 

Malquori sa uchyľuje k časopisom a k všetkému čo ponúka dennodenne konzumná publicistika a pristupuje k tomu so svojskou technikou prenosu tlačiarenských farieb, vytvára nové obrazy plné tvárí, postáv, odkazov, nápisov, čím ich vytrháva z pôvodného kontextu a pripisuje im nové významy.

V súvislosti s jeho dielami sa hovorilo o atmosfére lunaparku, ale aj posledného súdu a miniatúrneho kódu. Malquori nám predstavuje svet prostredníctvom obrazov poskladaných z obrazov a ponúka nám súčasný svet uchyľujúc sa k tým istým materiálom, ktoré nás dennodenne zaplavujú a kde sa len ťažko odoláva masmediálnemu vplyvu. Malquori podáva protijed voči očividným okultným našepkávačom masovej komunikácie.

Ide o pretrvávajúcu výzvu k našej osobnej a kolektívnej pamäti, ktorá dovoľuje každému pozorovateľovi využiť jeho diela individuálnym a uvedomelým spôsobom.

Jeho tvorba sa môže jednoznačne zaradiť do umeleckého prúdu Popartu so spoločnými provokatívnymi prvkami New Dada.

 

V roku 2007 predstavil v Galleria D'arte Aurelio Stefanini výber z tvorby pochádzajúcej zo šesťdesiatych rokov s prezentáciou v katalógu od Waltera Guadagniniho, po ktorej v roku 2008 nasledovala ďalšia výstava súčasných prác venovaných kinematografii s prezentáciou v katalógu od Flaminia Gualdoniho, Jeana Sellema e Raffaela Simonginiho.

V roku 2009 sa zúčastnil výstav: - “Parole Contro – 1963/68” Montevarchi, Arezzo – “Mille Miglia” Galleria D’Arte Colossi Br – “Cento Artisti per l’Aquila” Museo d’Arte moderna, Pescara – “ArtVerona 2009” autoská výstava –  “L’albero futurista di Leonardo” Vinci, Firenze.

 Marzia Galardini

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.