Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Pohľad na seba a do seba | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Výstava

Pohľad na seba a do seba

Autor: Ernest Zmeták
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
29. 1. 2019 - 24. 3. 2019
Kurátorka: Danica Zmetáková

Výstava sa koná pri príležitosti 100. výročia narodenia umelca.

V každom období musel umelec zaujať stanovisko k problémom danej epochy. A tu najlepšie ukázal svoj charakter, ako človek, pri formulovaní umeleckej výpovede a v ľudskom postoji k prostrediu, ktoré ho obklopovalo. V každej dobe chcel tiež umelec pripojiť svoju podobu, ako človeka, k dobovému dianiu, ako súčasť jeho najosobnejšej konfesie o sebe. A tu, keď sa pozrel do zrkadla, bol to pohľad nielen na seba, ale i do seba. To do seba zahľadenie, vlastne sebahľadanie, bolo pre mňa  sebaobjavovaním i sebavyznaním. Po každom autoportréte som objavil a zaznamenal na sebe niečo dosiaľ neznáme.A tak sa pomaly menil môj pohľad na seba i spôsob sebazobrazenia či  ebavyjadrenia.

Pri autoportréte je umelec najčastejšie sám. Táto samota vynúti z neho výpoveď o jeho ľudskom postoji, o ňom i o jeho umení. Cesta môjho pomalého vyzrievania viedla od prvého neistého chlapčenského pohľadu k uhladenej, školsky pekne pričesanej šrafúre perom, ktorá vyzrela v ostrosť. Po školskom období som upustil od nej. Hľadal som len objem a tvar. Mladícku chvatnosť nahradil pevný rád vylučujúci náhodnosť. Postupne som dospieval k strohosti a úspornosti. Všetky tieto na seba nadväzujúce premeny ukazujú v najrýdzejšej podobe autoportréty, v ktorých sa odzrkadľuje môj vnútorný zápas so sebou, t. j. s vlastnou tvorbou i výtvarným zámerom, nezávisle od vonkajších činiteľov.

Môj výraz sa menil, ako pribúdali roky. A s nimi sa hromadili i ľudské skúsenosti, a tým vyzrievanie v človeka, upevňovanie vlastného názoru na umeleckú tvorbu spojenú so spoločenským zaradením umelca a jeho etikou.

Bratislava, február 1973

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ernest Zmeták

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.