Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Stopy človeka | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Výstava

Stopy človeka

Autor: Oskár Ember
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
21. 6. 2018 - 19. 8. 2018
Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán

OSKÁR EMBER

1892 Spišská Nová Ves – 1953 New York

Stopy človeka / Traces of man

Katalóg výstavy: KISS-SZEMÁN, Zsófia: Oskár Ember. Stopy človeka / Traces of man. Galéria mesta Bratislavy, 2018, 60 s. (slov. a ang. jazyk)

Vernisáž: 21. 6. 2018, 17.00 h

STOPY ČLOVEKA

Na Slovensku možno stopy maliara a grafika Oskára Embera spojiť jedine s fenoménom košickej moderny. Ani predtým, ani potom sa nenašli žiadne relevantné zmienky o jeho tvorbe, dokonca nebolo známe ani jeho občianske meno. V dobovej tlači sa zachovali informácie o dvoch výstavách vo Východoslovenskom múzeu, na ktorých sa v rokoch 1921 a 1922 zúčastnil, ale ich obsah zostal neznámy. Do zabudnutia upadla aj skutočnosť, že v roku 1920 vydal v košickej tlačiarni Hermes album pätnástich litografií s témou Peer Gynt.

O Oskárovi Emberovi sa takmer celé jedno storočie opakovali dve až tri vety, ktoré boli veľmi všeobecné, prípadne obsahovali faktické chyby. Jeho meno sa dostalo do povedomia širšej verejnosti v roku 2013 v súvislosti s košickou modernou, ale ani vtedy sa nepodarilo získať žiadne nové poznatky.

Aktuálna výstava a sprievodný katalóg prezentujú výsledky bádania kurátorky v Maďarsku a na Slovensku, na základe ktorých treba konštatovať, že ide o kvalitné a objavné diela. Boli vytvorené na Slovensku a patria do kultúrneho dedičstva širšieho stredoeurópskeho regiónu.

Podľa nového výskumu sa podarilo zistiť občianske meno Oskára Embera, jeho pôvod v Spišskej Novej Vsi a ďalšie detaily zo života a tvorby. Výstava a katalóg prezentujú dostupné diela, medzi nimi aj kompletný album Peer Gynt s 15 litografickými listami, ktoré sa podarilo vypátrať.

Oskár Ember sa od začiatku vystupoval v Košiciach pod umeleckým menom Ember, čo v maďarčine znamená človek. V júni 1919 sa Oskár Ember objavil v Košiciach. Mladý grafik a maliar sa pohyboval na košickej umeleckej scéne sebavedome ako hotový umelec. Otváral zasadnutia umelcov, spisovateľov, novinárov a ľavicovo orientovaných intelektuálov. Na konci novembra 1919 vystavoval na výstave košických umelcov vo Východoslovenskom múzeu.     V máji 1920 vydal litografický album Peer Gynt s pätnástimi grafickými listami. Kompletný album sa zachoval v Budapešti v Széchényiho národnej knižnici (Országos Széchényi Könyvtár). Verejnosť i kritika ho prijali veľmi pozitívne, o čom svedčia aj početné články v dobovej tlači. V roku 1921 sa zúčastnil na kolektívnej výstave vo Východoslovenskom múzeu, ku ktorej sa zachoval jednolistový katalóg so zoznamom autorov a vystavených diel. Koncom roka 1922 sa Ember síce už zdržiaval viac v Berlíne, ale svoje diela predstavil v Košiciach spolu s avantgardným maliarom Károlym Kernstockom a jeho synom, sochárom.

Po roku 1922 sa Oskár Ember usadil v Berlíne, žil tam až do roku 1935, keď Nemecko opustil po nástupe národných socialistov k moci. Potom žil údajne aj vo Švajčiarsku a v Prahe, od roku 1939 v New Yorku. Americké štátne občianstvo získal v roku 1944. Ďalšie výsledky sú možné jedine na základe výskumu v New Yorku, možno v Berlíne a Prahe. V New Yorku vystavoval celkom päťkrát. Oskár Ember zomrel v nedeľu 17. mája 1953 v New Yorku. V roku 1954 Múzeum Riverside v New Yorku pripravilo umelcovu posmrtnú výstavu nazvanú Oscar Ember Memorial Exhibition. 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Oskár Ember

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.