Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Rastliny | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

v rokoch 1979 – 1993 existovala v GMB Galéria dieťaťa?

Výstava

Rastliny

Autorka: Monika Pascoe Mikyšková
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
19. 6. 2018 - 23. 9. 2018
Kurátorka: Ruth Peterová

Ľadovce, obloha, kríky, rastliny, skaly, tône a iné prírodniny. Príroda ako miesto, kde trávime voľný čas, čerpáme energiu, alebo zakúšame nenahraditeľný estetický zážitok. Napriek tomu však prírodu nerešpektujeme a plytváme ňou. Vnímame ju často ako čosi automatické a bezhraničné. Jej prítomnosťou sme si takí istí, že si ani nevšímame, ako sa vzhľadom na našu ľahostajnosť pomaly vytráca. Veľká časť zemského povrchu je už dnes pretvorená ľudskými zásahmi. Naša estetická skúsenosť prírody je tak často skôr zmesou jej estetického ocenenia a umelých prvkov vychádzajúcich z ľudských záujmov, aktivít a potrieb.

V súčasnosti má azda každý časť umelo upravenej prírody v domácnosti. Sú to vyšľachtené či farbené rastliny alebo modifikované plodiny abnormálnych rozmerov. Na záhrade sadíme rastliny z úplne odlišných končín sveta. Regulujeme toky riek, aby sme získali stavebné parcely, vytíname staré stromy a vysádzame nové len o niekoľko metrov ďalej, postrekujeme úrodu pesticídmi, ktoré zabíjajú nechcené živočíchy, škodcov. Formulujeme si tak svoju vlastnú krajinu podľa vlastných estetických a funkčných potrieb.

 

 

Výstava predstavuje dva cykly zo súčasnej autorkinej tvorby – Evolúcia a Rastliny. Staršia séria Evolúcia skúma minerály a ich zložitý a najmä nepredstaviteľne dlhý vznik. Oproti tlmenej farebnosti neživých obrazcov tohto cyklu sa potom kresby rastlín doslova prebúdzajú k životu. Rastliny prerastajú kompozíciami, svieže, zelené, bujné a plné sily vstupujú do formátu, aby ho celý zaplnili. Kresby vyzerajú veľmi organicky, akoby žili vlastným životom. Stačí sa stať bezrámcovým, tak ako je príroda sama. Autorka hľadala inšpiráciu v kanadských národných parkoch: „Fascinuje ma, aké sú tamojšie stromy obrovské a staré. Ako dlho tu sú a ako zo spráchnivených, búrkou pováľaných stromov začína čoskoro rásť nový život.“ Prírodné organizmy sú výsledkom životných a geologických procesov, stáročného vývoja a kolobehu prírodných cyklov. Sú odtlačkom času, na ktorého ocenení sa podieľame všetkými našimi zmyslami. Oceňujeme drsnosť kôry, chlad kameňa i vôňu húb a lúky, obklopujú nás.  

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Monika Pascoe Mikyšková

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.