Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

EKO(KO)MIX. 50 rokov Rímskeho klubu | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

môžete navštíviť tvorivé dielne pre rodiny s deťmi?

Výstava

EKO(KO)MIX. 50 rokov Rímskeho klubu

Autor: Rudolf Sikora
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
3. 5. 2018 - 30. 9. 2018
Kurátori: Katarína Bajcurová, Rudolf Sikora

Výstava je predĺžená do 30. septembra 2018

 

Najnovšia výstava Rudolfa Sikoru v Galérii mesta Bratislavy je koncipovaná ako naliehavá, burcujúca výzva všetkým, komu záleží na budúcnosti našej civilizácie a planéty, ktorá sa – podľa najvýznamnejších vedeckých osobností sveta – dnes nachádza v akútnom stave ekologického ohrozenia a nie je ďaleko od sebazničujúceho kolapsu. Je venovaná 50. výročiu založenia Rímskeho klubu – medzinárodnej organizácie, ktorá vznikla v apríli 1968 v Ríme a medzi prvými reagovala na toto nebezpečenstvo. Rímsky klub združil významných podnikateľov, štátnikov, aktivistov a vedcov, pričom jeho hlavným zámerom sa stalo vypracúvanie globálnych prognóz s cieľom pôsobiť na verejnú mienku a rozvíjať zmysluplný dialóg s politikmi sveta. Chcel vytvoriť reálnu predstavu o stave sveta a jeho perspektívach, modelovať dôsledky tendencií civilizačného vývoja – nachádzať možné alternatívy pre ľudstvo, načrtnúť program riešenia krízových (najmä ekologických) situácií pre prežitie ľudstva ako celku. Celosvetovú pozornosť si získal publikáciou Medze rastu ǀ Limits to Growth (Meadows et al., 1972), ktorú pre Rímsky klub vypracoval kolektív vedcov z MIT (Massachusetts Institute of Technology) i neskoršími pravidelne publikovanými Správami Rímskeho klubu. Upozorňovali hlavne na to, že je potrebné regulovať hospodársky rast a spotrebu, keďže svet stojí pred vyčerpaním prírodných zdrojov. Rímsky klub sa k dnešku zmenil na významný a mienkotvorný globálny think tank zameraný na hľadanie ciest udržateľnej budúcnosti.

 

Rudolf Sikora (nar. 1946 v Žiline) sa už od začiatkov svojej tvorby na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia venuje otázkam ekológie (cyklus Topografie, 1969 – 1970; Z mesta von, 1970; Zem sa nesmie stať mŕtvou planétou, Rezy civilizácie, 1974; Výkričník, 1974; Habitat I.-III., 1975), neskôr problematiku ekológie spojil s kozmológiou (cyklus Noosféra, 1980 – 1981). Aj na základe štúdia materiálov Rímskeho klubu a spomínanej publikácie, ktorá sa vtedy vo forme samizdatu (v poľskom preklade) dostala do Československa, ako jeden z prvých (aj v širšom medzinárodnom kontexte) pochopil aktuálnosť riešenia ekologických problémov, ktoré sformulovali a zdôvodnili poprední svetoví vedci. Futurologické úvahy a ekologické varovania sa periodicky objavovali v jeho dielach a dodnes sú jedným z leitmotívov jeho tvorby. Patrí totiž k tým prorockým tvorcom, ktorí na svoje plecia zaujato a s totálnym osobnostným nasadením „berú kríž“ civilizačných a spoločenských problémov jedinca i ľudstva. A neprestáva pre nich vo svojej tvorbe hľadať silné – aj keď dnes „stemnelé“ a pochmúrne – vizuálne metafory o zničujúcich vplyvoch človeka na ekosystém a prostredie, v ktorom žije. Svoje varovné odkazy zároveň dopĺňa o radikálne výzvy mocným tohoto sveta (Do budúcnosti... po dlažbe, 1996/2016; Koniec veľkej špirály, 2016). Hoci je Sikorovo gesto umelca – stvoriteľa stále nabité neskrotnou (a niekedy nespratnou) energiou, človek – pozemšťan v ňom neustále pochybuje, neprestáva premýšľať o zmysle (konci?) našej cesty... Burcuje, nabáda uvažovať a konať – všetkých tých, čo to ešte dokážu. Výstava je komponovaná ako komplexné, sugestívne ideové a vizuálne gesto uspôsobené na mieru historizujúcich priestorov Pálffyho paláca. Predstaví prierez „ekologickou“ tvorbou Rudolfa Sikoru po najaktuálnejšie diela, tzv. eko-komiksy, tiež autorské komentáre, ktorými vstupuje aj do svojich starších prác a komentuje súčasný neradostný stav našej civilizácie. Súčasťou výstavy budú niektoré „ikonické“ (pôvodné i novo interpretované) diela autora zo zbierok Galérie mesta Bratislavy, Slovenskej národnej galérie, Považskej galéria umenia v Žiline, zo súkromných zbierok, priestorové rekonštrukcie starších diel autora (Výkričník, 1974/2018) i nové diela.

 

Rudolf Sikora za svoje postoje a aktivity roku 2016 získal titul Ambasádor životného prostredia, ktorí udeľujú ochranári zo Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny č. 6, Bratislava, Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike (STUŽ/SR) a Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S). „Najväčšia hrozba pre našu civilizáciu je naša ľahostajnosť. Tá začína už vo vzťahu k nášmu bezprostrednému okoliu, obci, mestu, krajine. Keď sa tieto „ľahostajnosti“ spočítajú, vzniká ohrozenie celej planéty,“ tvrdí. Svojou výstavou nechce nechať nikoho ľahostajným.

 

 

Katarína Bajcurová

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Rudolf Sikora

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.