Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Psychostereotaxia | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB v roku 2011 oslávila 50. výročie založenia?

Výstava

Psychostereotaxia

Autori: BAHAMA
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
4. 4. 2018 - 3. 6. 2018
Kurátor: Lucia Gregorová Stach

Zoskupenie BAHAMA vzniklo v roku 1978 v Bratislave ako voľné združenie troch autorov, ktorí sa sporadicky spájali v kolektívnej identite umeleckej skupiny. Založili ju fotograf Pavol Breier (1952 Bratislava), výtvarník Peter Horváth (1949 Bratislava) a historik a teoretik umenia Radislav Matuštík (1929 Čejč – 2006 Bratislava). Skupina nadviazala na konceptuálne odmietnutie umelosti a vyprázdnenej estetiky oficiálneho umenia, ktoré azda nakritickejšie zaznelo v dielach Júliusa Kollera ako „umeNIE.“ Jej činnosť kulminovala na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia a v ústraní mimo inštitúcií reagovala na politické a kultúrne prostredie obdobia normalizácie. Členovia mali popri spoločnej aj vlastnú tvorbu. Radislav Matuštík bol kritik, kurátor a spoluorganizátor podujatí na neoficiálnej výtvarnej scéne na Slovensku. Pavol Breier pôsobil ako horolezec a fotograf a v BAHAMA mal trojakú rolu organizátora/účastníka akcií a autora fotografií a tvorcu viacerých autorských kníh ku skupinovým projektom.

BAHAMA sa často čerpala kreatívne zúčastňovala na kolektívnych akciách iných undergroundových umelcov a skupín. Takto vznikli príspevky k projektu Argília Alexa Mlynárčika, k akciám Petra Meluzina a k iniciatíve Terén, niekedy aj s ďalšími autormi ako Rudolfom Sikorom či Jurajom Melišom. Neoficiálna scéna po roku 1970 priniesla viaceré projekty a mystifikácie motivované viac alebo menej romantickými únikmi do vesmíru či nespútanej prírody. Na fiktívnej Galérii Ganku, ktorej hlavným protagonistom bol Július Koller, participoval aj Pavol Breier. Ešte v roku 1981 zrealizoval skutočné výstupy na vrcholy Nakra Tau a Ušba v pohorí Kaukaz s vlajkou BAHAMA.

Diela skupiny BAHAMA využívali fotomédium na vytvorenie záznamu fiktívnych udalostí, ktoré (niekedy aj pomocou zvolených fototechník a montáže) pôsobili svojou absurdnosťou ako krivé zrkadlo nastavené vtedajšej spoločnosti. Akcie a pseudo-akcie boli kritikou post-normalizačného status quo – verejnej lži a „vysmiatej blbosti“ (Václav Havel), na ktorej všetci participovali napriek tomu, že jej už nikto neveril. Propaganda využíva silu fotografie byť „tieňom“ reality a pravdy (Susan Sonntag), dôkazom, že sa niečo stalo. Aktivity a diela skupiny BAHAMA subverzívne pracovali práve s mocou fotografie ratifikovať vymyslené deje ako pravdivé udalosti v nedávnej minulosti. Vo svojich jazykových hrách si zvolili inverziu metód socialistického realizmu, ktorý mal divákovi predkladať uveriteľnú ale ideologicky manipulovanú fikciu o blízkej budúcnosti. Výstupy skupiny BAHAMA, ktoré do akcie a fotografie programovo zapájali paradox a hyperbolu, sú špecifické precíznosťou a vlastným vizuálnym štýlom. Je signifikantné, že skupina vznikla rok po hnutí odporu voči socialistickému režimu Charta 77 v Československu, ktorý sa následne celkom demaskoval, až v novembri 1989 skončil masovými protestami a tzv. Nežnou revolúciou. Viacerí konceptuálni a akční umelci koncom 70. rokov intuitívne súzneli s obratom k fotografii ako k nosnej obrazotvornej zložke umeleckého diela a po analytickom konceptualizme sa tak aj na Slovensku vrátila do progresívneho vizuálneho umenia sila (aj) fotografického obrazu.

Názov výstavy je totožný s emblematickým dielom skupiny z roku 1979, ktoré vyšlo ako typická kniha-leporelo o (fiktívnej) operácii psychiky umelca. Základom boli informácie a fotografické obrazy o skutočnej stereotaktickej metóde využívanej v psychiatrii a neurochirurgii. Sprievodný „návod“ podpísaný ZSVU je kombináciou textov z dobových  zjazdov Zväzu socialistických výtvarných umelcov a Matuštíkovho „teoretického“ výkladu. Pseudovedecky popisuje ako „reštrukturalizáciou osobnosti“ stvoriť konformného umelca a posunúť ho smerom „k submisívnosti, konvenčnosti, konzervatívnosti a závislosti na skupine“. V ďalších akciách a projektoch skupiny BAHAMA nachádza divák rôzne motívy vychádzajúce z atmosféry minulého režimu, idey odporu individuality voči totalite, niekedy skryté do interpretácie umeleckých diel. Vyžarujú aj iróniu, sarkazmus a výsmech. Preto sa nemožno ubrániť ani paralelám zo súčasnej politickej a spoločenskej situácie, ktorá dnes hýbe Slovenskom. Historický odkaz skupiny BAHAMA sa tým aktualizuje.

LGS

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

BAHAMA

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.