Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Koláž a maľba | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Výstava

Koláž a maľba

Autori: Tamara Kolenčíková, Vojtech Kolenčík
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
25. 1. 2018 - 1. 4. 2018
Kurátor: Eva Trojanová

Vojtech Kolenčík /1955 Nitra / študoval na VŠVU v Bratislave /1974-1980/ na Oddelení grafiky a knižnej tvorby. Venuje sa maľbe, grafike, kresbe, ilustrácii a grafickému dizajnu. Pedagogicky pôsobí ako docent na VŠVU v Bratislave.

Ťažiskom výstavy je výber z maliarskej tvorby posledného obdobia, v ktorom Kolenčíkova tvorba prezentuje previazanosť vzťahu medzi expresívnou a geometrickou abstrakciou. Bohato vrstvená maľba presvedčivo pracuje so základnými informelovými postupmi, najmä plastickými pieskovými štruktúrami. Monochrómnu farebnosť smerujúcu k bohatej škále sivých, príp. červených tónov zvýrazňujú svetelné reflexy kameninovej drte. Zdôrazňuje tým iracionálnosť obrazového sveta a relatívnosť vzdialenosti medzi „tu“ a „tam“. Kombinácia diferencovaných prvkov jazyka abstrakcie a spôsob jeho výtvarnej interpretácie je ojedinelým príspevkom Vojtecha Kolenčíka k súčasnej maľbe. 

 

Tamara Kolenčíková /1955 Bratislava/ študovala na VŠVU v Bratislave na Oddelení skla v architektúre. Najprv sa venovala tvorbe sklených šperkov, grafike a ilustrácii, v súčasnosti sa venuje najmä maľbe a kresbe. Od roku 2002 pôsobila ako pedagóg na viacerých stredných odborných školách /SŠUP, Škola pre sluchovo postihnutých, Základná umelecká škola/.

V Bratislave sa predstavuje výberom z novšej tvorby po dlhšom období. Jej pôvodná grafická tvorba mala geometrický charakter s delikátnou farebnosťou. Súčasný výtvarný jazyk nadväzuje na tieto východiská, pričom ho technicky inovuje o princíp koláže. Pritom však používa nielen útržky papieroviny /novíny, notové záznamy, kartón.../, ale aj nájdené predmety rôzneho druhu z textilu, plastov, šúpolia, slamy, skla...Obrazové kompozície svojím charakterom smerujú k asambláži. Spájanie geometrickej formy, charakteristickej, či už jasnejšej, alebo tlmenej farebnosti s vkladanými materiálmi je originálnym zhodnotením koláže v tvorbe Tamary Kolenčíkovej.     

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Tamara Kolenčíková, Vojtech Kolenčík

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.