Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Malé veľké príbehy | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

organizujeme celoslovenský program pre školy UMENIE ZBLÍZKA?

Výstava

Malé veľké príbehy

Autorka: Barbora Kožíková-Lichá
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
30. 1. 2018 - 18. 3. 2018
Kurátorka: Daniela Čarná

Barbora Kožíková-Lichá (1976-2015) má jasne čitateľný rukopis. Študovala maľbu v ateliéri Rudolfa Sikoru na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, no v tvorbe ostala verná poetike, vychádzajúcej z jej senzitívneho vnímania sveta, každodenných životných situácií a rolí, do ktorých sa ako žena, manželka, matka v jednotlivých etapách života dostávala a reflektovala ich. Os jej predčasne ukončenej tvorby tvorí autorská ikonografia, odkazujúca k náboženstvu, mytológii, archetypom, ktoré transformovala do podoby osobného atribútu, symbolu jej prežívania sveta.
            Tvorba Barbory Kožíkovej-Lichej žije vlastným životom. V kontexte domácej výtvarnej scény by sme mohli vzdialene hovoriť o príbuznosti poetík s ranými kolážami Kláry Bočkayovej, v otvorenosti výpovedí jej príbehov o ženstve a materstve o analógii s jej generáciou autoriek: Luciou Dovičákovou, Jaroslavou Džuppovou-Sabovou či Andreou Čepiššákovou, vo vrstvení materiálov s Emöke Vargovou. Ako repertoár tvorby jej slúžili ľudia a predmety z bezprostrednej blízkosti – fotografické portréty manžela či dcér; detské hračky, kuchynské, šijacie potreby, vrecká z použitých čajov, obrusy, posteľné obliečky, náboženské obrázky a objekty, osobné poznámky, pohľadnice z ciest, výstrižky z časopisov. Všetko veci s vlastnou históriou a príbehom, ktorých pokračovanie je v autorkinej réžii, realizovanej formou koláže, asambláže, šitia, lepenia, prekrývania, vrstvenia, maľovania, kreslenia, perforovania... Nič okolo seba nepovažovala za zbytočné ani náhodné, všetko jej slúžilo ako kreatívny materiál a nachádzalo svoje miesto v organizovanom chaose, farebnom mikrosvete jej ateliéru a sveta. Vychádzala z pretlaku tvorivosti aj okolností života, do ktorého v roku 2009 vstúpila choroba, s ktorou šesť rokov bojovala. Cez svoje obrazy nás necháva vstúpiť priamo do súkromia, trinástej komnaty svojho vnútra a vzťahov, a to v doslovnom aj prenesenom význame. Opakuje sa v nich téma medziľudských vzťahov, motív hry, radosti zo života aj bolesti, strachu, zraňovania, liečenia, hľadania útechy, naplnenia a znovuzrodenia. Na jednej strane jej tvorba môže vyznievať ako uzavretie sa do vlastného, akéhosi nereálneho až rozprávkového sveta. Na strane druhej je jej prepojenie na konkrétne udalosti života až príliš reálne a autentické, aj preto nadčasové.
            Medzi autorskými symbolmi Barbory Kožíkovej-Lichej dominuje archetypálny svet rastlinnej a zvieracej ríše: jelenčeky, labute, ryby, ovečky, vlci, stromy, tiene, okná, sakrálne motívy... Ľudia sa u nej ocitajú v symbióze s prírodou ako prirodzená súčasť jedného celku. Príroda a človek, telesné, materiálne a duchovné je u nej s akousi samozrejmou ľahkosťou prepojené. Jednotlivé symboly jej individuálnej mytológie, s koreňmi v mytológii a náboženstvách, v počiatočnej inklinácii k budhizmu aj zakotveniu v kresťanstve, nesú osobný význam. Niekedy ho odkrýva cez poznámky, inokedy ostáva skrytý – je odrazom vzťahov, uzavretia sa do samoty či naopak pokusov o jej prekonanie. V tvorbe prináša vlastnú cestu hľadania, ktorú vizuálne zaznamenala a zanechala nám autentický ľudský aj umelecký príbeh. Cez svoju skúsenosť pomenovala konkrétne a zároveň univerzálne udalosti života, blízke každému z nás – tie, čo vidieť navonok aj tie, čo sa dejú v našom vnútri. Keďže i tu platí známe exupéryovské – to hlavné je očiam neviditeľné. Alebo ako sama napísala: „Veci všedné sa striedajú s vecami nevšednými.“
                                                                                                                                 Daniela Čarná

Výstava je spojená s uvedením monografie autorky:

Čarná, D. (ed): Barbora Kožíková-Lichá, Bratislava : Hlbiny, 2017, ISBN 978-80-89743-29-2

 


Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Barbora Kožíková-Lichá

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.