Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Don Quijote | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy vydáva detských sprievodcov k výstavám?

Výstava

Don Quijote

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
8. 6. 2017 - 1. 10. 2017
Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán

„Když Bůh opouštěl místo, odkud řídil univerzum a jeho řád hodnot, odkud odděloval dobré od zlého a dodával smysl každé věci, don Quijote vyšel z domova a nebyl s to poznat svět. Za nepřítomnosti nejvyššího Soudce se totiž svět náhle objevil v celé své zrádné mnohoznačnosti; jediná boží Pravda se rozpadla na sta relativních pravd, o které se lidé podíleli. Takto se narodil Novověk a s ním román, jeho obraz a model.“                                                           

Milan Kundera

 

Postava Dona Quijota z románu Miguela de Cervantesa Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha bola známa už od svojho vzniku v roku 1605 a celé stáročia sa k nej vracali nielen španielski umelci, spisovatelia a filozofi, ale aj významní predstavitelia európskej kultúry.

     Počas štyroch storočí, ktoré uplynuli od vydania Cervantesovho románu, v ňom niektorí videli racionalistickú kritiku zmäteného idealizmu, iní zas jeho chválu. V obidvoch prípadoch hľadali morálne stanovisko, zatiaľ čo román ponúka v základe ďalšie a ďalšie otázky. Podobne ako v prvých európskych románoch, ktoré popisovali putovanie svetom a jeho poznávanie prostredníctvom bezprostredných skúseností, respektíve fantázie, sa najdôležitejšia javí samotná cesta. Na širokej škále sa preto pohybovali aj rôzne obrazové interpretácie.

     Ikonografický vývin postáv a scén Cervantesovho románu sa formoval od jeho vydania v 17. storočí. Už v prvých prekladoch sa objavovali „ilustrácie“, prípadne sa jednotlivé výjavy vydávali ako samostatné listy. Aj na základe týchto ilustrácií sa menili interpretácie románu, respektíve ilustrácie sa menili podľa rôznych interpretácií. Týka sa to jednak fyziognómie postáv (napr. postavu Sancha Panzu v textoch nenájdeme ako tučniaka s okrúhlou hlavou, ale jeho výzor, tak ako ho poznáme dnes, sa ustálil podľa mena – panza znamená bachor), a jednak posunu interpretácie, napríklad smerom k hrdinovmu „bláznovstvu“ alebo naopak zmúdreniu na základe skúseností. Medzi najznámejších autorov z minulých storočí patrí Francisco Goya (1746 – 1828),  Gustave Doré (1832 – 1883) a Honoré Daumier (1808 – 1879).

 

     Výstava prezentuje výber diel autorov ilustrátorskej a voľnej tvorby, ktoré vznikli na Slovensku v 20. a 21. storočí: Cyprián Majerník (1909 – 1945), František Kudláč (1909 – 1990), Koloman Sokol (1902 – 2003), Július Szabó (1907 – 1972), Fraňo Štefunko (1903 – 1974), Július Jakoby (1903 – 1985), Martin Martinček (1913 – 2004), Vincent Hložník (1919 – 1997), Oskár Čepan (1925 – 1992), Ján Ilavský (1924 – 2004), Bohumír Prihel (1926 – 1990), Ľubomír Kellenberger (1921 – 1971) a Albín Brunovský (1935 – 1997), Zoltán Nagy (*1961) a ďalší.

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.