Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

ŠTIPENDIUM RADISLAVA MATUŠTÍKA 2017: Masmediálne obrazy ženy | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

GMB pred rokom 1975 sídlila v priestoroch Primaciálneho paláca?

Výstava

ŠTIPENDIUM RADISLAVA MATUŠTÍKA 2017: Masmediálne obrazy ženy

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
3. 5. 2017 - 11. 6. 2017
Kurátor: Lucia Ramljakolvá

Téma zobrazovania podôb ženy patrí  k najtradičnejším motívom prítomným v dejinách umenia od samého začiatku. Vizuálna kultúra zaznamenáva v dejinnom vývoji rôzne podoby ženy od  archetypálnych zobrazení Venuše, ženy ako hrdinky mytologických, či literárnych príbehov, ženy v náboženskej ikonografii – matky, Madony, Márie, či ženy ako objekt záujmu, múzy a zdroje umeleckej inšpirácie.

Najmä od roku 1989 až po súčasnosť môžeme na Slovensku  vo vnímaní  ženskej spoločenskej role sledovať istý posun a  k tradičným podobám prezentovaným v dejinách umenia pribúdajú nové vizuálne obrazy žien vytvárajúce sa vplyvom vznikajúcej konzumnej kapitalistickej spoločnosti.

Koncepcia projektu Masmediálne obrazy ženy prezentuje diela slovenských súčasných umelcov, ktorí individuálnym prístupom k tejto téme s nadhľadom, sarkazmom, ale aj kriticky hodnotia vytváranie nerealistického zidealizovaného obrazu žien, ktorý je prezentovaný masovými médiami.  

Pomerne široký záber tvorby (1964-2017) prezentovaných umelcov sa zaoberá problematikou feminizmu, gendrového umenia, kultu krásy a dokonalosti, fenoménov ženskej psychiky, syndrómu Barbie, či formovaním idealizovaných ženských modelov konzumnej spoločnosti s dôrazom na vonkajšiu stránku a povrch.  Vybrané diela vo vzájomnom dialógu vytvárajú spoločný kontext v podobe rôznych výtvarných prejavov autorov. Koncept dopĺňa komentár kurátora a vybrané citáty estetikov a súčasných filozofov relevantné pre dokreslenie hlavnej idei.

Cieľom výstavy je prezentovanými dielami poukázať na nový pohľad a významové obsahy v zobrazeniach ženských rolí  v súčasnej spoločnosti a zároveň poukázať na absurdnosť  vnucovanú masmediálnymi obrazmi žien v podobe estetického perfekcionizmu.

 

 

Zoznam autorov: Stanislav Filko (1937-2015), Jana Želibská (1941), Peter Meluzin (1947), Igor Ondruš (1972), Dorota Sadovská (1973),  Eva Tkáčiková (1974),  Viktor Frešo (1974),  Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová (1975, 1977), Matej Fabian (1979), Lucia Dovičáková (1981), Jana Bubelinyová (1982), Tomáš Glajch (1986)

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.