Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Plynutie času | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

že Mirbachov palác, jedna z budov galérie, pochádza už z roku 1768?

Výstava

Plynutie času

Autor: Jozef Jankovič
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
7. 9. 2016 - 23. 10. 2016
Kurátori: Juraj Mojžiš, Ivan Jančár

     Jozef Jankovič sa narodil v Bratislave a strávil tu celý svoj život. V rámci svojho mesta býval postupne na jedenástich rôznych miestach. Poznám sa s ním viac ako tridsať rokov a pri príprave tejto publikácie k jeho výstave v Galérii mesta Bratislavy sme sa zhodli na tom,  že v úvodnom texte nebudem mapovať jeho tvorbu, ale sa zameriam  na  inú problematiku –  vzťah Galérie mesta Bratislavy a Jozefa Jankoviča.  Rezignoval som teda na umelecko historický pohľad a môj úvod má skôr faktografický charakter. Napokon, rozsiahla štúdia Juraja Mojžiša o tvorbe Jozefa Jankoviča v tejto publikácií podrobne analyzuje autorovu doterajšiu tvorbu.

   Zaujímavý je aj pohľad na zastúpenie diel v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. Nachádza sa v nich 13 jeho  plastík a reliéfov. Nie je bez zaujímavosti si pozrieť spôsob získania tých najdôležitejších. Súsošie Milenci boli prevedené administratívnou dohodou zo SNR v roku 1967, Svedectvo VI. bolo podľa údajov „Darom autora za výstavu v máji 1968“. Modrý tieň bol zakúpený  roku 1970. Dielo Tieň bolo v roku 1970 prevedené z MK SR. V roku 1978 bol zakúpený Návrh na reliéf pre dom smútku a Reliéfna kompozícia bola prevedená zo Správy bratislavského hradu v roku 1980, v tom istom roku autor daroval GMB tretinový, doposiaľ však žiaľ do bronzu stále neodliaty model Obete varujú. V zbierkach GMB sa ďalej nachádza ďalších 7 kombinovaných techník a 9 tempier z roku 1970, 94 grafických listov  z rokov 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989, 1992, 1994.  Zakúpené boli v rokoch 1969, 1970, 1984, 1984, a 1994, niektoré z nich autor galérii daroval.

    Takýmto výpočtom diel sa na prvý pohľad môže zdať jeho zastúpenie v zbierkach aj dostačujúce, skutočnou pravdou však je, že približne dvadsaťročie sa nemohol naplno venovať voľnej sochárskej tvorbe a jeho odklon ku grafike a šperku bol viac menej len východiskom z núdze. Napriek tomu jeho tvorba zásadným spôsobom formulovala scénu nášho výtvarného umenia a stal sa jedným z mála autorov, ktorý si získal a  aj udržal vysoký kredit  na medzinárodnej výtvarnej scéne. 

 

                                                                                  Ivan Jančár

 

Sprievod výstavou za účasti autora Jozefa Jankoviča a kurátora Juraja Mojžiša sa uskutoční v sobotu 1. októbra o 17:00 v priestoroch výstavy.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Jozef Jankovič

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátor: Simone Frittelli
30. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Martin Vongrej
Kurátor: Jiří Ptáček
16. 6. 2020 - 6. 9. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Olja Triaška Stefanović
Kurátor: Bohunka Koklesová
11. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Kurátor: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Albín Brunovský
Kurátor: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.