Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Socha a objekt XXI. Priestor a štruktúra | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

v rokoch 1979 – 1993 existovala v GMB Galéria dieťaťa?

Výstava

Socha a objekt XXI. Priestor a štruktúra

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
30. 6. 2016 - 21. 8. 2016

Medzinárodné podujatie Socha a Objekt XXI. predstaví tak, ako každý rok v letných mesiacoch, už po dvadsiaty prvý krát slovenskému divákovi,  ale aj návštevníkovi Bratislavy sochárske diela autorov z viacerých krajín. Táto výstava sa neodmysliteľne začlenila nielen do  každoročnej kultúrnej ponuky letnej Bratislavy, ale i do povedomia kultúrnej,  a to nielen bratislavskej verejnosti.

Myšlienka poriadania takýchto prehliadok sochárskeho umenia vznikla v roku 1996, keď  Bratislava, ale najmä jej centrálna časť začala meniť svoju tvár – zo šedivého, nevľúdneho prostredia poznačeného dlhým obdobím devastácie a nezáujmu predstaviteľov bývalého komunistického režimu, sa v priebehu posledných rokov stalo príťažlivé miesto, lákajúce svojou neopakovateľnou atmosférou k návšteve čoraz väčšieho počtu domácich ale aj zahraničných návštevníkov. Neskromne je potrebné poznamenať, že svojim skromným dielom k tejto úžasnej premene mesta prispelo aj výtvarné umenie, okrem iného aj v podobe výstavy Socha a objekt.

Diela sú vystavené vo viacerých galériách ako aj na verejných priestranstvách v Bratislave.

Pre mnohých je kontakt s výtvarným dielom na ulici či v parku nepoznaným zážitkom, prinášajúcim nové pocity a vnemy.

Tak ako si táto prehliadka kladie za cieľ predstaviť divákovi širokú škálu možností a podôb sochárskej tvorby  tak isto pravidelne ponúka i široké spektrum generačného autorského zastúpenia, od renomovaných tvorcov až po začínajúcich autorov, či čerstvých absolventov výtvarných škôl. Variabilnosť koncepcie sa snaží aspoň v náznakoch sprostredkovať divákom mnohotvárnosť v súčasnom sochárskom dianí.

V rámci medzinárodnej spolupráce sa tiež vytvára príležitosť k bližšiemu spoznávaniu iných kultúr prostredníctvom tak univerzálneho média, akým je výtvarné umenie.

Je to jedno z mála medzinárodných podujatí v oblasti výtvarného umenia, ktoré sa pravidelne na Slovensku uskutočňuje.

Účasťou zahraničných umelcov pomáhajú zaraďovať Bratislavu a Slovensko do výraznejšieho európskeho kultúrneho povedomia. Vybudovaná  tradícia a realizácia tohto podujatia vytvára pozitívny obraz o krajine.

Tohtoročný,  dvadsiaty prvý ročník podujatia, predstaví na viacerých miestach v Bratislave diela viac než 50 umelcov zo Slovenska, Argentíny, Bulharska, Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Švédska a Talianska.

Výstava každoročne pozostáva z exteriérovej časti – s veľkorozmernými dielami, v tomto roku budú diela vystavené v Grassalkovichovej záhrade a diela komornejšieho charakteru vo viacerých galériách a výstavných priestoroch. 

Do účasti na tohtoročnom podujatí sa zapojili viaceré galérie v centrálnej mestskej časti, diela budú umiestnené v Galérii Z, v Galérii mesta Bratislavy, v Galérii Umelka, v Galérii Poľského inštitútu, v Galérii Rakúskeho kultúrneho fóra, v Galérii Bulharského kultúrneho inštitútu, v Galérii Statua, v K.Gallery a v Múzeu Milana Dobeša.

akad.mal.Viktor Hulík, hlavný kurátor a organizátor podujatia

 

Priestor a štruktúra 

Iniciujúcu úlohu v začiatkoch smerovania umelcov tejto výstavy zohral v roku 1961 projekt  „Nove Tendencije“. Na výstave, ktorá sa konala v Záhrebe sa po prvýkrát podarilo zjednotiť umelcov pracujúcich nezávisle jeden od druhého a tvoriacich v európskom meradle. Vznikli priateľstvá aj zoskupenia. V nasledujúcom období až do roku 1969 zblížilo hnutie „Nove Tendencije“ takmer všetkých umelcov a skupiny umelcov, ktorí sa zaoberali štruktúrou, systémami rastrov, svetlom a kinetickým umením.

V polovici 60. rokov sa v rámci svojho doslova víťazného ťaženia etabloval Op Art po celom svete. Vyvrcholením bola v roku 1965 výstava „The Responsive Eye“ v New Yorker Museum of Modern Art. Návštevník nebol iba pozorovateľom umeleckého diela, ale stal sa jeho súčasťou. Op Art chcel prekvapiť, podieľať aj privádzať do úžasu.

V nasledujúcich rokoch sa cesty „konkrétnych“ umelcov začali rozchádzať novými smermi.

Niektorí oživili vizuálny zážitok aj zapojením motorov, iní sa zase vydali geometricko-matematickou cestou alebo pracovali so svetlom a tieňom, a prepožičali tak svojmu umeniu nový výraz.

 

Vystavujúci autori:

Jean Arp, Siegfried Amtmann, Hartmut Böhm, Lars Englund, Winfred Gaul, Hans-Jörg Glattfelder, Sebastian Hempel, Jiri Hilmar, Viktor Hulík, Imre Kocsis, Siegfried Kreitner, Werner Krieglstein, Julio LeParc, Adolf Luther, Manfredo Massironi, Marcello Morandini, Koloman Novak, Betty Rieckmann, Reinhard Roy, Klaus J. Schoen, Klaus Staudt, Ludwig Wilding, Ryszard Winiarski, Günter Wolfsberger, Gianfranco Zappettini, Walter Zehringer

 

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.