Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Mestské divadlo v Prešporku / Výber zo zbierok Galérie mesta Bratislavy. | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

organizujeme celoslovenský program pre školy UMENIE ZBLÍZKA?

Výstava

Mestské divadlo v Prešporku / Výber zo zbierok Galérie mesta Bratislavy.

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
24. 6. 2016 - 18. 9. 2016
Kurátor: Mgr. Martina Vyskupová

Bratislava (niekdajší Prešporok) bola ako dočasné hlavné mesto Uhorského kráľovstva už od začiatku 17. storočia najvýznamnejším centrom divadelníctva na našom území. V poslednej tretine 18. storočia bola na mieste dnešnej historickej budovy Slovenského národného divadla na Hviezdoslavovom námestí postavená prvá stála divadelná budova v Bratislave, resp. v Hornom Uhorsku – Mestské divadlo v Bratislave. Hlavným mecenášom, ktorý poskytol finančné prostriedky na jej výstavbu, bol gróf Juraj Csáky de Körösszegh et Adorján IV. Oficiálne otvorenie sa konalo v septembri 1776. Začiatkom 80. rokov 19. storočia začali predstavitelia mesta uvažovať o prestavbe divadla a na jeseň 1884 ho museli zbúrať pre nevyhovujúci technický stav. Nová stavba Mestského divadla bola vytvorená podľa návrhu významných tvorcov divadelných budov v strednej Európe viedenských architektov Ferdinanda Fellnera ml. a Hermanna Gottlieba Helmera na mieste staršej budovy. Verejnosti bola sprístupnená na oficiálnom otvorení v septembri 1886.

 

Galéria mesta Bratislavy má vo svojich zbierkach pozoruhodnú kolekciu diel, ktoré súvisia jednak so staršou budovou divadla z roku 1776 a jednak s novšou stavbou z roku 1886 (s vymedzenou časovou hranicou do roku 1920, teda do vzniku Slovenského národného divadla). Ide o súbor grafických listov, malieb, kresieb a sôch, ktoré vznikli v rozmedzí poslednej tretiny 18. a prvej polovice 20. storočia. K prvej divadelnej stavbe sa okrem portrétu spomínaného grófa J. Csákyho vzťahujú predovšetkým početné grafické a maliarske zobrazenia Divadelného námestia a budovy divadla od školených či amatérskych autorov. Pozoruhodná je predovšetkým akvarelová maľba od rakúskeho maliara Balthasara Wiganda, alebo grafické spracovanie od povestného autora bratislavských mestských interiérov a vedút Karola Huga Frecha. V galerijnej zbierke vynikajú takisto grafické listy od rakúskych rytcov Johanna Vincenza Reima, Franza Hablitscheka alebo Franza Xavera (Josefa) Sandmanna, ktorému k vyhotoveniu diela slúžila predloha od vynikajúceho viedenského umelca Rudolfa von Alta. Zaujímavá je aj grafická interpretácia od Antala (Antona) Józsefa Strohmayera pôsobiaceho v Bratislave, maľba od J. (Josefa?) Neverlu či akvarely od domáceho amatérskeho maliara Viktora Benescha.

 

Druhú budovu divadla reprezentuje kresbový návrh od jej stavbyvedúceho Antona Keuscha. Významnú časť kolekcie tvoria dva zo štyroch výborne spracovaných návrhov nástenných malieb, ktoré sa pripisujú Willibaldovi Leovi Freiherr von Lütgendorff-Leinburgovi. Ide o predlohy k maliarskym realizáciám Kornela Spányika, ktoré sa dodnes nachádzajú v salóne dnešnej historickej budovy Slovenského národného divadla. Pozoruhodné sú aj štyri busty stvárňujúce významných dramatikov a hudobných skladateľov Johanna Wolfganga Goetheho, Józsefa Katonu, Franza Liszta a Williama Shakespearea, ktoré na výstave prezentujeme v podobe odliatkov spolu s piatou bustou Wolfganga Amadea Mozarta, ktorá nahradila portrét Mihályho Vörösmatyho. Výnimočná je aj kolekcia akvarelových návrhov na rôzne divadelné dekorácie a kulisy od bratislavského maliara a po otcovej smrti v roku 1894 aj divadelného dekoratéra Mestského divadla Gustáva Wintersteinera pravdepodobne z prelomu 19. a 20. storočia. Za zmienku stojí aj Wintersteinerov pôsobivý akvarelový návrh na maľbu železnej opony v pozadí s vedutou Bratislavy a návrh na maľbu opony ešte z prvého Mestského divadla.

 

Výstava je doplnená o vybrané predmety a reprodukcie fotografií a pohľadníc vzťahujúce sa k obom Mestským divadlám, ktoré sa dnes nachádzajú v zbierkach Múzea mesta Bratislavy, Štátneho archívu v Bratislave a Slovenskej národnej galérie.

Súčasťou otvorenia výstavy bude aj uvedenie publikácie:

Laslavíková, Jana – Vyskupová, Martina: Mestské divadlo v Prešporku. Bratislava : GMB 2016.

Projekt podporili: Bratislavský samosprávny kraj, Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Štátny archív v Bratislave

 

ZNAK_SM_pantone-485-2-.jpg

 

 

 images.png

Publikácie k výstave

Mestské divadlo v Prešporku
Autori: Martina Vyskupová, Jana Laslavíková
Cena: 7,-€

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.