Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Kontinuum | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Výstava

Kontinuum

Autor: Ján Berger
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
17. 3. 2016 - 19. 6. 2016

 

Maliar Ján Berger (1944) na rozdiel od väčšiny svojich autorských výstav túto v poradí tretiu v Galérii mesta Bratislavy pomenoval, KONTINUUM /obrazy po roku 2000/, ktorá v Mirbachovom paláci potrvá od 17. marca do 19. júna 2016. Autor názvom naznačuje zásadný charakter celoživotných maliarskych krokov, zas podnázvom akcentuje svoju výstavu retrospektívneho charakteru v roku 2000, ktorá bola pre maliara dôležitým rozhraním. Nezvrátila však jeho nastavenie. Ján Berger ani v čase, keď sa vo svete, ale i u nás objavila hlučná snaha „usvedčiť“ bytostný spôsob ľudského reagovania a vyjadrovania akým maľba je, z neaktuálnosti, bez zaváhania pokračoval a zároveň v duchu vlastných presvedčení viedol aj jeden z maliarskych ateliérov na VŠVU v Bratislave. 

            Súčasná výstava v Galérii mesta Bratislavy predstavuje verejnosti súbor Bergerových obrazov, ktoré vznikli po roku 2000 a ktoré ešte neboli vystavované. Súbor sa nesie s klíme mýtických obsahov, má svoje dominanty i kontrapunkty. Niektoré autorom cielene zaradené diela pochádzajú zo staršieho obdobia.

Autorka textu v Bergerovej monografii (2014) Xénia Lettrichová medzi iným napísala: „...Na slovenskej výtvarnej scéne patrí k menšinovej a postupom času stále sa zmenšujúcej skupine maliarov, ktorí majú v sebe ako samozrejmosť zakódovaný morálny imperatív. Autorskú česť a úctu k maliarskemu umeniu, poctivosť, pôvodnosť v námete a interpretácii...Maliarskym programom Jána Bergera je reflexia vlastnej skúsenosti, životných pocitov a poznania. Reflexia svojej doby a svojho života. Vďaka tomu sa z jeho tvorby nikdy nestratila autentická aróma...Farba má v jeho maliarskom programe ťažiskové postavenie, ďaleko významnejšie než ako je v súčasnom maliarstve bežné, kde sa povedané s istou zovšeobecňujúcou licenciou, chápe ako vizuálna látka...Bergerove cítenie a práca s ňou, spôsob ako obsiahne bohatstvo a krásu jej jazyka, sú osobné, jedinečné ako odtlačok prsta...“

 

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ján Berger

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.