Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Lajos Szalay - Koloman Sokol - Pablo Picasso | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB pred rokom 1975 sídlila v priestoroch Primaciálneho paláca?

Výstava

Lajos Szalay - Koloman Sokol - Pablo Picasso

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
22. 1. 2016 - 13. 3. 2016
Kurátori: Lilla Szabó, Noémi Szabó, Ivan Jančár

Keď som v roku 2005 pripravoval retrospektívnu výstavu Kolomana Sokola v Národnej galérii v Budapešti, participovala na jej realizácii aj odborná pracovníčka tejto inštitúcie, výtvarná teoretička Lilla Szabó. Približne pred troma rokmi ma bližšie oboznámila s tvorbou maďarského výtvarníka Lajosa Szalaya. Je až zvláštne, koľko styčných bodov môžeme nájsť medzi autormi, ktorí sa pravdepodobne nikdy nestretli a svoju tvorbu zrejme ani nepoznali. Zachytávali tep doby, citlivo reagovali na aktuálnu sociálnu situáciu, bytostne sa ich dotýkali utlačovaní a ubiedení ľudia. Boli brilantnými až renesančne vybavenými kresliarmi a bytostnými figuralistami. Témy sú veľmi príbuzné: rodina, ženské akty, kone, býky, erotické motívy, vzťahy medzi ľuďmi, maliar a modelka, žena a Minotaurus... Obidvaja sa pohybujú naprieč spektrom dejín výtvarného umenia, významným zdrojom inšpirácie im bola antika. Pri hľadaní ideálu krásy sa u nich spája telesná krása s duševnou. Blízke sú im biblické témy Starého i Nového zákona. A nie je ani náhoda, že u oboch nachádzame motívy Dona Quijota ako symbolu márneho boja s veternými mlynmi. Svojím spôsobom ovplyvnili viacero generácií umelcov v krajinách, kde pôsobili, ich tvorba presahuje teritóriá ich rodných krajín.  Koloman Sokol emigroval v roku 1948 do Ameriky a už nikdy sa na Slovensko nevrátil. Lajos Szalay odišiel do Argentíny a v roku 1988 sa s manželkou vrátil späť do Maďarska. V Liptovskom Mikuláši bolo vďaka veľkorysému daru autora v roku 2002 otvorené Centrum Kolomana Sokola, v Budapešti vytvorila Kovács Gábor Art Foundation (KOGART) mimoriadnu zbierku približne 500 diel Lajosa Szalaya. Jej riaditeľ Péter Fertőszögi zareagoval na myšlienku spoločného projektu mimoriadne ústretovo.  

 

            Tvorba Kolomana Sokola a Lajosa Szalaya mala viacero styčných bodov aj s umeleckým gigantom Pablom Picassom. Lilla Szabó navrhla spoločnú výstavu všetkých troch umelcov. Kubizmus Sokola ani Szalaya neovplyvnil, boli to skôr hraničiace otázky života a smrti, odcudzenosti a lásky, ktoré ich všetkých spájali. Spoločná výstava ich diel (napokon, Lajos Szalay už s Picassom raz vystavoval a Picasso údajne zo slovenských umelcov poznal len Kolomana Sokola) bola pre nás príliš lákavá, aby sme túto možnosť nevyužili a nepoukázali na skutočnosť, že aj mimo hlavných centier umenia sa môžu objavovať výnimočne zaujímavé umelecké solitéry, akými boli nesporne Koloman Sokol a Lajos Szalay.

            Ivan Jančár

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.