Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Urban habitats | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

na inštaláciu Pasáž od Mateja Kréna bolo použitých takmer 15 000 kníh?

Výstava

Urban habitats

Autori: Katarína Balúnová, Zuzana Križalkovičová
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
2. 7. 2015 - 30. 8. 2015
Kurátorka: Denise Braun

Mesto, ako definovaný priestor, ako výsledok pôsobenia človeka a ľudskej spoločnosti v priestore a čase, sa stal nosnou témou pripravovanej výstavy. Zhodnotenie škôd na mestskom kultúrnom dedičstve a rozvoj inovačných stratégií, potrebných pre jeho zachovanie, sú spoločné témy obidvoch autoriek, Kataríny Balúnovej a Zuzany Križalkovičovej. Predkladaná problematika preložená do architektonického jazyka a výtvarne prevedená do geometrickej abstrakcie reflektuje aktuálnu spoločenskú situáciu. Naskytá sa otázka, môže sa narastajúca urbanizácia stať hrozbou prírodného životného priestoru?

KATARÍNA BALÚNOVÁ

V sérii City Park (2015) predstavuje Katarína Balúnová inštaláciu, fluorescentné obrazy a počítačovú grafiku, tematicky orientovanú na mestské parky, ako špecifický priestor civilizovanej prírody.

Od polovice 18. storočia bolo postavených čoraz viac vnútromestských ľudových záhrad, verejných a mestských parkov. Ich úlohou bolo fungovať ako "zelené pľúca" v aglomerácii urbánnej geografie, spájali mesto so svojím okolím.

Konkrétnou inšpiráciou Kataríny Balúnovej sú sídliskové parky s chátrajúcimi detskými ihriskami ako symbol nefunkčného priestoru spoločnosti.

ZUZANA KRIŽALKOVIČOVÁ

Polis-Megapolis-Necropolis (2015) skúma Zuzana Križalkovičová väzby medzi mestom a človekom, prepojenie ich osudov a ich vzájomné ovplyvňovanie sa.

Polis, celkom v zmysle archaickej doby (750 - 550 p.n.l.) predstavuje komunikačný priestor, v ktorom si občania vymieňali svoje skúsenosti a v ich lokálnych spoločnostiach sa rozvíjajúce špecifické identity.

Megapolis je pre Zuzanu Križalkovičovú moderné veľkomesto, vysoko komplexná mediálna štruktúra, ktorej dôsledky sú nepredvídateľné.

Necropolis sa stáva možnou odpoveďou na neprimerané zaobchádzanie s našimi mestami skladajúcimi sa  z  krehkých a nestabilných organizmov.

Katarína Balúnová a Zuzana Križalkovičová sú absolventkami Fakulty umení Technickej Univerzity v Košiciach. 

Katarína Balúnová        

2004-2010 Ateliér súčasného obrazu u Doc. Adama Szentpéteryho akad.mal.

2011-2013 Scuola per Artigiani Restauratori M. Luisa Rossi, Turín, Taliansk 

Zuzana Križalkovičová  

2005-2009 Ateliér súčasného obrazu u Doc. Adam Szentpéteryho akad.mal.

2010-2012 Experimentálna grafika u Prof. Rudolfa Sikoru, akad.mal. a u Prof. PhDr. Petra Rónaia, akad. mal.

Od 2013 PhD - štúdium u Ao.Univ.-Prof. Doz. Mag. Dr. Felicitas Thun-Hohenstein na Akadémii umenia vo Viedni

Katarína Balúnová a Zuzana Križalkovičová žijú a pracujú na Slovensku, v Taliansku ako aj v Rakúsku.

 

Mag.art Denise Braun

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Katarína Balúnová, Zuzana Križalkovičová

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.