Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

167 250 EUR - 90 diel | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Výstava

167 250 EUR - 90 diel

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
12. 2. 2015 - 24. 5. 2015
Kurátorka: Zsófia Kiss-Szemán

Kurátorka výstavy: Zsófia Kiss-Szemán, v spolupráci s Ivanom Jančárom, Janou Lukovou a Martinou Vyskupovou

Poslanie GMB

Poslaním Galérie mesta Bratislavy je zhromažďovať, odborne spracovávať, reštaurovať, ochraňovať a prostredníctvom expozícií, výstav, publikácií a kultúrno-vzdelávacích aktivít sprístupňovať umelecké diela rôznorodým skupinám publika.

Zhromažďovanie diel, teda akvizičná činnosť, je základom dobrého zbierkového fondu. Následne sa na ňu viažu aj ďalšie aktivity galérie. GMB a jej kurátori zbierok sa snažia nákupmi a darmi budovať zbierky, ktoré sú a budú inšpiratívnymi a spoľahlivými zdrojmi pripravovaných výstav a stálych expozícií, najmä slovenského výtvarného a vizuálneho umenia. Akvizičná činnosť je z historického hľadiska jedným z najdôležitejších prvkov našej činnosti – bez neustáleho budovania, formovania a dopĺňania zbierok by sme nemohli vykonávať plnohodnotnú prezentačnú činnosť na vysokej odbornej úrovni.

Akvizície v zbierkach GMB

Akvizícia diel v rokoch 2011 – 2014 obsahuje 90 položiek. GMB získala umelecké diela prostredníctvom nákupu alebo daru, pričom využila rôzne možnosti budovania zbierkových fondov vrátane ašpirácií na dotácie MK SR (Ministerstvo kultúry SR). Finančná protihodnota umeleckých diel bola stanovená na 167 250 eur. Duchovná alebo historická hodnota umeleckých diel je však nevyjadriteľná, keďže jednotlivé diela sú ojedinelé a ako artefakty umeleckého a kultúrneho dedičstva našej krajiny, regiónu alebo mesta nenahraditeľné.

Akvizície v kontexte zbierok GMB

Výstava prezentuje väčšinu nadobudnutých umeleckých diel jednotlivo alebo v kontexte s inými dielami zo zbierok GMB. Ide o súvislosti, ktoré môžu byť na prvý pohľad skryté. Jednotlivé diela dopĺňajú už existujúce kolekcie a ich zmysel sa vynára na povrch až ich umiestnením do kontextu. Kurátori jednotlivých zbierok poukazujú na možné interpretačné roviny týchto diel, na nečakané spojenia a ojedinelé väzby s ďalšími dielami s dôrazom na fond GMB. Môže to byť historická udalosť (napr. požiar), náhoda (napr. doplnenie série), kontinuita (súvislosť tvorby istého autora) alebo dobové korelácie diela na základe rôznych faktorov atď.

Z histórie budovania zbierok

S históriou našich zbierok úzko súvisí fenomén súkromného zberateľstva, ktoré má aj v Bratislave dlhú tradíciu. Bez týchto aktivít jednotlivcov, či celých rodín by nevznikol náš fond, ktorý dnes obsahuje viac ako 34 000 zbierkových predmetov.

K jedným z najznámejších zberateľov patril uhorský miestodržiteľ knieža Albert Sasko-Tešínsky, ktorý spolu s manželkou – rakúskou arcikňažnou Máriou Kristínou vlastnili rozsiahlu umeleckú zbierku. Od roku 1774 sa začal knieža programovo orientovať na výstavbu grafickej zbierky, ktorá mala obsahovať encyklopedický prehľad vývoja výtvarného umenia od obdobia ranej renesancie. Prvú niekoľkotisícovú kolekciu grafík prevzal miestodržiteľský pár vo svojej vtedajšej rezidencii na bratislavskom hrade 4. júla 1776, týmto dátumom sa oficiálne označuje jej založenie.  V čase Albertovej smrti obsahovala 14.000 kresieb a 200.000 grafických listov, dnes tvorí základ viedenského umeleckého múzea Albertina. V Prešporku boli v 18. a 19. storočí známi viaceré šľachtické rodiny s podobnými zberateľskými ambíciami – napr. Pálffyovci, Törökovci, či Nyáriovci. Z predstaviteľov cirkevného života to bol napr. biskup Ferdinand Knauz, prepošt Jozef Karol Danko, z meštianskych zbierok boli známe kolekcie Eneu Graziosa Lanfranconiho, či rodiny Scherz de Vaszója. Viaceré výtvarné diela z týchto zbierok sa dostali neskôr kúpou alebo darom do Mestského múzea.

V roku 1883 sochár Viktor Tilgner daroval rodnému mestu kolekciu svojich diel, ktorá sa stala bezprostredným podnetom na vznik výtvarnej galérie v rámci Mestského múzea. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia začalo múzeum kupovať výtvarné diela priamo od umelcov združených v Bratislavskom umeleckom spolku (Pressburger Kunstverein, Pozsonyi Képzőművészeti Egyesület). Novovzniknutá Mestská galéria, dnes Galéria mesta Bratislavy, v akvizičnej činnosti ďalej systematicky pokračuje.

Zoznam diel

Akvizícia 2011

Otis Laubert: Modrý vyšlapaný ornament II. 2009. Asambláž, textil, kov, 146 x 66 cm

Karol Ondreička: Slovenská Madona. 1941. Olej, lepenka, 98 x 66 cm

Stanislav Stankoci: Enigma. 2010. Kombinovaná technika, sadra, kov, drevo, plátno, 178x45x40 / 178x44x45 / 175x54x45 / 90x28x44 cm

Peter Bartoš: Bez názvu. 1970. Kombinovaná technika, papier, 62,5 x 45 cm

Peter Bartoš: Koncept lesno-lúčneho parku Podháj. 1972. Tuš, papier, 31 x 44,5 cm

Anna Pelikánová-Bartošová: Búrka – z cyklu Hájnikova žena. Okolo 1966. Litografia, papier, 30,5 x 21,5 / 38 x 28 cm

Anna Pelikánová-Bartošová: Kresba pred leptaním – k Dostojevskému. Okolo 1966. Tuš, papier, 29 x 21 cm

Anna Pelikánová-Bartošová: Orol I. 1973. Suchá ihla, papier, 48 x 32 / 52 x 34 cm

Anna Pelikánová-Bartošová: Bratia Karamazovci I. 1965. Kombinovaná technika, papier, 44 x 31,5 / 51 x 36 cm

Anna Pelikánová-Bartošová: Bratia Karamazovci II. 1965. Kombinovaná technika, papier, 44 x 32 / 50 x 37,5 cm

Anna Pelikánová-Bartošová: Zločin a trest IV. 1965. Kombinovaná technika, papier, 50,5 x 36,5 / 51 x 37 cm

Anna Pelikánová-Bartošová: Zločin a trest V. 1965. Kombinovaná technika, papier, 50,5 x 36,5 / 51 x 37 cm

Akvizícia 2012

Stredoeurópsky maliar z 1. pol. 19. storočia: Portrét dámy z rodu Scherz de Vaszója. Okolo 1840. Olej, plátno, 54 x 42,5 cm

Giacomo Antonio Marastoni: Karol Scherz de Vaszója. 1835. Olej, plátno, 48 x 39 cm

Maximilián Schurmann: Skúška šiat. 1935. Olej, kartón, 63,5 x 50 cm

Armin Stern: Portrét maliara Móricza Stankovitsa. Okolo 1927. Olej, preglejka, 81 x 65,5 cm

Karol Frech: Zámocké schody. Okolo 1930. Kolorovaný drevoryt, papier, 35,5 x 41,5 cm

Karol Frech: Podhradie – Židovská ulica. Okolo 1930. Kolorovaný drevorez, papier, 35 x 40 cm

Karol Frech: Domčeky na Podhradí. Okolo 1930. Kolorovaný drevorez, japonský papier, 25,2 x 30 / 30,7 x 34,5 cm

Bertalan Pór: Návrh na plagát Republiky rád. Okolo 1918. Ceruza, papier, 23 x 32 cm

Bertalan Pór: Pastierik. Okolo 1930. Ceruza, papier, 19 x 15 cm

Bertalan Pór: Dobrý pastier. Okolo 1930. Ceruza, papier, 23 x 19,5 cm

Bertalan Pór: Sliač. Okolo 1930. Ceruza, papier, 12 x 16,5 cm

Bertalan Pór: Jazdec. Okolo 1930. Uhoľ, papier, 25 x 35 cm

Miloš Kopták: Ilustrácia ku knihe Včelár I. 2011. Kombinovaná technika, papier, 31,5 x 22 cm

Miloš Kopták: Ilustrácia ku knihe Včelár II. 2011. Kombinovaná technika, papier, 31,5 x 22 cm

Miloš Kopták: Ilustrácia ku knihe Včelár III. 2011. Kombinovaná technika, papier, 31,5 x 45,7 cm

Miloš Kopták: Ilustrácia ku knihe Včelár IV. 2011. Kombinovaná technika, papier, 31,5 x 22,5 cm

Miloš Kopták: Ilustrácia ku knihe Včelár V. 2011. Kombinovaná technika, papier, 31,5 x 22,5 cm

Michal Kern: Zrkadlenie I. 1978. Fotografia, papier, 48,5 x 48,5 / 100 x 70 cm

Michal Kern: Zrkadlenie II. 1978. Fotografia, papier, 48,5 x 48,5 / 100 x 70 cm

Michal Kern: Hľadanie tieňa, 1980, Fotografia na papieri,  58 x 48 / 100 x 70  cm

Akvizícia 2013

Michael Heinrich Rentz: Das Christiche Jahr (súbor 290 grafík). 1733. Lept, medirytina, papier, rôzne rozmery

Jozef Bajus: Summer Reading # 2. 2009. Individuálna technika, papier, 22 x 20 x 15 cm

Jozef Bajus: Summer Reading # 12. 2009. Individuálna technika, papier, 24 x 15 x 15 cm

Jozef Bajus: Summer Reading # 17. 2009. Individuálna technika, papier, 24 x 15 x 15 cm

Jozef Bajus: Summer Reading # 22. 2009. Individuálna technika, papier, 24 x 15 x 15 cm

Matej Krén: Signál 01/01. Cimabue: The Virgin and Child in Majesty Surrounded by Six Angels, 1270. 2013. Digitálna tlač č. 1/1, kapa doska, 100 x 70 cm

Matej Krén: Signál 01/09. František Kupka: Amorpha. Fugue in two Colours, 1912. 2013. Digitálna tlač č. 1/1, kapa doska, 100 x 70 cm 

Andrea Pézman: 3D>html< (nekonečná kniha), biela na bielom. 2010. Lept, hĺbkotlačový papier, 32 x 22 x 16 cm

Andrea Pézman: 3D>html< (nekonečná kniha), čierno-biela. 2010. Lept, hĺbkotlačový papier, 32 x 22 x 16 cm

Andrea Pézman: 3D>html< (nekonečná kniha), biela na čiernom. 2010. Lept, hĺbkotlačový papier, 32 x 22 x 16 cm

Marko Blažo: Seven Glasses. 2008. Kombinovaná technika, plátno, 135 x 200cm

Matúš Lányi: Vyháňanie kupcov z chrámu. 2006. Akryl, plátno, 130 x 210 cm

Matúš Lányi: Vzkriesenie Lazára. 2006. Akryl, plátno, 130 x 200 cm

Matúš Lányi: Premenenie vína na krv. 2006. Akryl, plátno, 130 x 200 cm

Martin Derner: Madona III. 2009. Individuálna technika, kniha, 17,2 x 24 x 1 cm

Martin Derner: Typografia 01. 2013. Individuálna technika, kniha, 24,5 x 18,5 x 7,5 cm

Peter Bartoš: Večera. 1965. Olej, plech, 95 x 130,5 cm

Peter Bartoš: Moja žena Anička čakajúca v okne. 1964. Olej, sklo, 85 x 40,5 cm

Peter Bartoš: Koncept ZOO v Bratislave. 1981 - 1982. Xerox, papier, 29,6 x 72 cm

Peter Bartoš: Azyl ZOO. 2010 - 2012. Pero, papier, 61 x 86 cm

Peter Bartoš: Krajina. 1998. Xerox, papier, 29,2 x 40 cm

Peter Bartoš: Ochrana ZOO. 1980 – 1989. Xerox, papier, 29,2 x 40 cm

Peter Bartoš: Budúca diaľnica. 1988 - 1989. Xerox, papier, 29,2 x 40 cm

Peter Bartoš: V okupácii za tmavou. 1970. Litografia, papier, 34 x 40 cm

Peter Bartoš: Roztápajúci sa žltý, červený a modrý ľad. 1970. Xeroxová kópia, papier, 50 x 70 cm

Peter Bartoš: A chcem, aby bolo v nich aj v nás svetlo. 1962 - 1963. Ofset, papier, 39 x 29,5 cm

Michal Kern: Z cyklu Proti násiliu. 1976. Ofset, papier, 40 x 29 cm

Jozef Srna: Cieľ a pád. 2007 - 2011. Olej, plátno, 200 x 300 cm

Jozef Srna: Na pódiu. 2011. Olej, plátno, 190 x 290 cm

Akvizícia 2014

Jean Puy: Bagneuse dans la Vague (Kúpajúca sa). 1942. Lepenka, olej, 27 x 22 cm

Louis Valtat: Kvety. 1. pol. 20. storočia. Olej, plátno, 22 x 13 cm

Othon Friesz: Prístav La Roschelle. 1947. Akvarel, papier, 22,8 x 28 cm

Henri-Charles Manguin: Žena so slnečníkom. 1. pol. 20. storočia. Kombinovaná technika, akvarel, akvarelový papier, 28 x 22 / 43 x 37 cm

Maurice de Vlaminck: Bez názvu. 1. pol. 20. storočia. Autorizovaná reprodukcia, papier, 72,3 x 99,6 cm

Raoul Dufy: Sur la Rue. 1. pol. 20. storočia. Litografia, papier, 54,5 x 41 / 73 x 51 cm

Raoul Dufy: Veľryba. 1. pol. 20. storočia. Ceruza, papier, 11 x 9,3 cm

Henri Matisse: Vejár pani Mallarmé (z ilustrácií k Poésies Stephane Mallarmé. 1932. Lept, japonský papier, 33,5 x 25 cm

Kees van Dongen: Dáma s náhrdelníkom. 1. pol. 20. storočia. Suchá ihla, papier, 38,4 x 27,6 / 56,5 x 38 cm

Charles Camoin: Výhľad z jedálne v Saint-Tropez. 1. pol. 20. storočia. Autorizovaná litografia, papier,47 x 38,5 / 45,5 x 53,8 cm

Georges Braque: Hestia, grécka bohyňa domáceho kozuba a ohňa. 1. pol. 20. storočia. Perová litografia, japonský papier, 38,5 x 25 / 52,5 x 33,4 cm

Georges Rouault: Le pitre. 1. pol. 20. storočia. Tušová litografia, ručne robený papier, 34,2 x 22 / 50 x 32,2 cm

André Derain: Štúdia sediacej ženy odzadu. 1. pol. 20. storočia. Ceruza, papier, 17 x 17,2 cm

Albert Marquet: Notre-Dame et le Pont de la Touraelle. 1. pol. 20. storočia. Lept, papier, 19,8 x 15,8 / 28 x 22,5 cm

Štefan Papčo: Hlavný hrebeň Vysokých Tatier. 2008. Rezanie, lepenie, brúsenie, preglejka, 8 rokov používané lezecké chyty, 400 x 130 x 42 cm

Matúš Lányi: Dvanásťročný Ježiš v chráme. 2007. Olej, plátno, 125 x 200 cm

Matúš Lányi: Vysielanie Dvanástich. 2007. Olej, plátno, 125 x 200 cm

Matúš Lányi: Od Adama po Šalamúna. 2007. Olej, plátno, 125 x 200 cm

Matúš Lányi: Rozdelenie kráľovstva. 2007. Olej, plátno, 125 x 200 cm

Matúš Lányi: Choďte a množte sa! 2007. Olej, plátno, 125 x 200 cm

Matúš Lányi: Potopa sveta. 2007. Olej, plátno, 125 x 200 cm

Matúš Lányi: Kain a Ábel. 2005. Akryl, plátno, 200 x 130 cm

Matúš Lányi: Znamenie. 2005. Akryl, plátno, 200 x 140 cm

Matúš Lányi: Evanjelista Matúš. 2005. Akryl, plátno, 200 x 130 cm

Matúš Lányi: Najsvätejšie srdce Ježišovo. 2005. Akryl, plátno, 200 x 130 cm

Matúš Lányi: Zmŕtvychvstanie. 2005. Akryl, plátno, 200 x 140 cm

Miroslav Cipár: Sem... . 2013. Kombinovaná technika, drevo, 200 x 300 cm   

Ján Zoričák: Orion. 2009. Brúsenie, tavenie, leštenie, sklo, 29 x 45 x 9 cm   

Peter Bartoš: Koncept ZOO. 1979-2001. Kombinovaná technika, sololit, 75 x 90,5 cm

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.