Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

SOCHA A OBJEKT XIV. | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

GMB v roku 2011 oslávila 50. výročie založenia?

Výstava

SOCHA A OBJEKT XIV.

Autor: András Mengyán
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
24. 7. 2009 - 31. 7. 2009
Kurátor: Viktor Hulík

Hlavným zámerom organizátorov tohto podujatia je tak, ako aj po predchádzajúce roky, dostať výtvarné diela do bezprostrednejšieho kontaktu s divákom. Príležitosť takejto bezbariérovej vzájomnej komunikácie pomáha nielen budovať vzťah k umeniu, ale zároveň kultivuje estetické cítenie a vedomie diváka.
Sochy vytvárajú jedinečný kolorit a  neopakovateľnú atmosféru, obohacujú možnosti kultúrneho vyžitia obyvateľov i návštevníkov Bratislavy. Táto medzinárodná výstava sa stala neoddeliteľnou súčasťou každoročnej kultúrnej ponuky letnej Bratislavy. Bratislava sa tak cez leto stáva miestom, kde sa stretáva kvalitné umenie i významné umelecké osobnosti. Výstava Socha a Objekt si počas trinástich rokoch svojej existencie vytvorila veľmi dobré renomé a to nielen v odborných kruhoch, ale aj medzi širokým publikom, ktoré má možnosť každoročne zhliadnuť množstvo výtvarných diel od umelcov z mnohých zúčastnených krajín.

V tomto roku potvrdilo do dnešného dňa svoju účasť na výstave 67 autorov zo 16 krajín.

Otvorenie výstavy sa uskutoční 25.6.2009 na jednotlivých miestach konania o:

11.00    Galéria Forzet - Peter Roller, Obydlia
12.00    Galéria K - Martin Lettrich, Kultúrne vrstvy
13.00    Galéria Českého centra - Antonín Kašpar (CZ)
14.00    Galéria Bulharského kultúrneho inštitútu - Bogomil Zhivkov (BG)
15.00    Francúzsky inštitút - Carmelo Arden Quin, Bolivar (F)
16.00    Galéria mesta Bratislavy - Mirbachov  palác - András Megnyán (H)
17.00    Galéria Rakúskeho kultúrneho fóra - Franz Türtscher (A)
18.00    Výstavná sieň SVÚ - Umelka
19.00    v Galérii Z spolu s Galériou Univerzitnej knižnice + Nádvorie Klarisky + nádvorie UK

Slávnostné zahájenie 14. ročníka podujatia sa pre pozvaných hostí uskutoční o 20.00 v Lisztovej záhrade Univerzitnej knižnice, (vstup len na pozvánky).
Súčasťou programu otvorenia je premiérové uvedenie skladby Petra Machajdíka - Anusha, v podaní komorného kvarteta vedeného autorom

Súčasťou programu Socha a Objekt XIV. je aj konanie ďalších výstav:
26.6.2009 o 18.00 hod. otvorenie výstavy Petra Rollera, Petrogramy v AG Galérii v mestskej časti Devín
13.7.2009 o 18.00 hod. otvorenie výstavy Súčasné chorvátske sochárstvo v Dome umenia

Pod patronátom 14.ročníka výstavy Socha a Objekt sa uskutočňuje aj medzinárodné sympózium East/West - 20 Years Later, v Art Center Ilindetci v Bulharsku

Akad.mal.Viktor Hulík
hlavný organizátor výstavy
viktorhulik@stonline.sk
0903 468 776

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

András Mengyán

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Matej Krén / Juraj Krén
Kurátori: Kristína Zaťko Jarošová, Ivan Jančár
26. 9. 2019 - 1. 3. 2020
Mirbachov palác / Výstava
27. 6. 2019 - 27. 10. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.