Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Jozef Kostka | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

GMB pred rokom 1975 sídlila v priestoroch Primaciálneho paláca?

Výstava

Jozef Kostka

Autor: Jozef Kostka
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
26. 6. 2014 - 14. 9. 2014
Kurátor: Marcela Macharáčková

Jozef Kostka – z tvorby 60. rokov 20. storočia

Šesťdesiate roky 20. storočia predstavujú v tvorbe Jozefa Kostku roky slobodného rozmachu, nového nadýchnutia sa po rokoch politických nátlakov a „návodov“ na umelecké prejavy. Jeho tvorivé rozpätie tohto obdobia je obrovské. Okrem ženských figurálnych plastík, ktoré väčšinou oslavovali mladosť a materstvo, ale tiež zachytávali intímnu atmosféru ateliéru (Sochár a model, 1962, 1968), zameriava svoju pozornosť na nefiguratívne objekty. Pri hľadaní sochárskeho tvaru sa inšpiruje prírodou – kameňmi, stromami, kvetmi. Výsledné diela majú v sebe zakódované znaky ako príbehy a emotívne posolstvá plné metafor a alegórií (Malá balada, 1966;  Veľká balada, Veľký kvet, 1967). Kostka v nich vypovedá o svojom hlbokom vzťahu k slovenskej krajine a k svojmu detstvu v Marianke na Záhorí. Ako symbol Slovenska vytvára typ ženy – Slovenky, ktorej tvary minimalizuje alebo premieňa v rôznych variantoch prelínania sa s prírodnými formami. Významnou súčasťou tvorby šesťdesiatych rokov je aj práca s drevom. Razantným gestom hľadá v dreve tvary, výsledkom sú rustikálne pôsobiace objekty, so zdôraznením štruktúry dreva (Slovenky, Rozhovor, Pútnik z Marianky, Nájdený tvar, 1967 – 1969). Jeho tvorba týchto rokov akoby sa odohrávala v trvalom hľadaní a zápase  medzi silným sochárskym gestom a lyrizmom, ktorý napĺňa jeho dielo bohatosťou námetov a nevšedným obsahom.  

Kostkovu sochársku tvorbu od začiatku dopĺňala intenzívna kresliarska činnosť. Jeho zásluhou sa v šesťdesiatych rokoch dostáva do popredia pojem sochárska kresba. Tisíce kresieb aktov podľa modelu vyústili do niekoľkých cyklov (Na nábreží, 1962; Čierne akty, 1963), väčšinou tušových kresieb eliminujúcich tvary ženského tela do výrazových skratiek. Fantázia umelca našla svoje vyjadrenie v gestických, expresívnych kresbách cyklov (Čierne dni, 1965; Masky, 1966, Don Quijote, 1967;  Balady, 1965 – 1967 a ďalšie) nelimitovaných prácou s hlinou alebo drevom. Mnohé z týchto kresieb slúžili Kostkovi  v sedemdesiatych rokoch ako námety na plastiky (Dvorec, 1974 a ďalšie).

V roku 1969 Kostka vystavil svoju bohatú umeleckú tvorbu šesťdesiatych rokov  na súborných výstavách v bratislavskom Dome umenia a v pražskom Mánese. Adolf Hoffmeister  vyjadril podstatu Kostkovho umeleckého výrazu v úvodnom slove k pražskej výstave takto:   „Tento tvůrčí pohyb mezi hmotou a poezií, mezi vzpomínkou a skutečností, mezi siláctvím a něhou, cloumá talentem sochařovým, ale nepřetržitě měří jako kyvadlo jeho síly a vítězství.“

Kostka sa koncom šesťdesiatych rokov nachádzal na vrchole svojich tvorivých síl a spoločenského uznania. Sovietske tanky a invázia Československa v auguste 1968 však zmarili nádeje na ďalší slobodný vývoj. V reakcii na politické udalosti vytvorí monumentálnu sochu Vládcu s prázdnou hlavou s korunou, ako osobné, lyrické vyznania vyznejú nízke reliéfy vytvorené koncom tohto osudového roku (Pútnikova cesta životom, Jeseň, Záhrada, všetky 1968). Neúprosná „normalizácia“ spoločenskej situácie v Československu postihla aj Jozefa Kostku.  V roku 1973 je nútený opustiť miesto profesora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a odísť do ústrania.

Marcela Macharáčková, máj 2014

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Jozef Kostka

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.