Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Výber z portrétnej tvorby zo zbierky starej maľby Galérie mesta Bratislavy | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy je príspevková organizácia Hlavného mesta Bratislavy?

Výstava

Výber z portrétnej tvorby zo zbierky starej maľby Galérie mesta Bratislavy

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
27. 3. 2014 - 27. 4. 2014
Kurátorka: Jana Luková

Výber z portrétnej tvorby zo zbierky starej maľby Galérie mesta Bratislavy. Nové akvizície, atribúcie, reštaurovanie a výskum

 

Galéria mesta Bratislavy pripravila pri príležitosti XI. ročníka projektu Bratislava pre všetkých komornú výstavu, ktorá jej návštevníkom predstaví sondu do súčasného odborného výskumu a reštaurátorských procesov prebiehajúcich v rámci kolekcie portrétnej maľby v zbierke starého umenia (do konca 19. storočia). Tento žáner tvorí asi jednu tretinu obsahu fondu, prvýkrát ho v roku 1974 ako súčasť monotematickej výstavy na galerijnej pôde predstavil kurátor Martin Melicherčík. Mnohé diela sú verejnosti už známe z výstav, či  expozícií v Primaciálnom, Pálffyho a Mirbachovom paláci, avšak asi dvesto obrazov stále čaká na bližšiu identifikáciu autora, či portrtétovaného. Asi najsystematickejšie sa našej portrétnej zbierke okrem jej dlhoročnej kurátorky Želmíry Grajciarovej venovali najmä Anna Petrová-Pleskotová (18. a 19. storočie), Katarína Beňová a Marta Herucová (19. storočie).

Portrétna tvorba je špecifickým a bohatým výtvarným žánrom, ktorý býva podmienený predovšetkým historickým kontextom svojho vzniku, či už sa to týka umeleckého názoru, spoločenskej štruktúry, alebo funkcie podobizne, akú očakáva jej objednávateľ či tvorca. Návštevníkom galérie približujeme niektoré doposiaľ nevystavené a nepublikované diela datované od 17. do 19. storočia a zároveň stručne predstavujeme problematiku portrétneho žánru a jeho postavenie v galerijnej zbierke. Zámerne sme sa vyhli nastaveniu vysokých výtvarno-estetických kritérií, ktoré by mohli vyradiť niektoré historicky či provenienčne zaujímavé maľby. Medzi vystavené diela patria panovnícke a šľachtické podobizne a ich kópie, napr. Ruská cárovná Katarína Veľká, namaľovaná podľa predlohy Johanna Baptistu von Lampiho st., Mantovský vojvoda Vincent I. z rodu Gonzaga, Albert Sasko-Tešínsky či Detský portrét Jozefa II. Habsburského. Za uhorskú šľachtu spomeňme podobizeň župana Čanádskej stolice a skutočného vnútorného tajného radcu Ladislava Prónaya de Tóth-Próna z prelomu 18. a 19. storočia, ktorý bol donedávna označovaný ako Portrét zemana. Pre Bratislavčanov budú obzvlášť zaujímavé najnovšie akvizície portrétov členov rodiny Scherz de Vaszója z druhej tretiny 19. storočia – Karola Scherza a neznámej dámy, o ktorej predpokladáme, že by mohlo ísť o jeho partnerku Máriu Litzenmayer. Milovníci hudobného života sa môžu pozrieť na portrét dirigenta prešporského Cirkevného hudobného spolku Ludwiga Burgera, ktorý je považovaný za prvého učiteľa hry na klavíri skladateľa Bélu Bartóka (osemdesiate roky 19. storočia).

Dôležitou súčasťou výstavy je prezentácia realizácií reštaurátorského ateliéru GMB. Návštevníkom ukážeme výsledky práve prebiehajúceho reštaurovania kryptoportrétu, ktorý predstavuje šľachtičnú z rodu Harrach zu Rohrau ako svätú Uršuľu. Práve zreštaurovaný je aj portrét Petra Bodóa z kolekcie šiestich rodinných podobizní rodiny Bodó de Bodófalva z roku 1833 od rakúskeho maliara Josefa Hasselwandera.

 

Jana Luková

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.