Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Alfa Beta | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Výstava

Alfa Beta

Autori: Patrik Kovačovský, Marcin Berdyszak
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
10. 4. 2014 - 15. 6. 2014
Kurátorka: Pavlína Vogelová

Gestá, postavy a situácie v objektoch, sochách a videoinštaláciách Marcina Berdyszaka a Patrika Kovačovského definujú limity transformácie prirodzeného prostredia a podmienok života. A hoci nastoľujú závažné témy videnia sveta, miešajú v sebe hravosť, humor, iróniu i nadhľad recyklácie ľudskej skúsenosti. Jemná súhra vzájomných, až recesistických opozícií umeleckého prístupu Berdyszaka a Kovačovského je definovaná posunom od fyzického vizuálneho stvárnenia k paradigmám založeným na médiách a pseudo-kopírovacej informácii. Neosobnosť mechanického zariadenia robiaceho filmový záznam potom umožňuje odstup od konvenčných spôsobov vizuálneho sebavyjadrenia a nastavenia nových základných vzorcov obrazovej výpovede.

 

Ústredné figúry s jablkom sváru Marcina Berdyszaka evokujú polaritu celého výstavného projektu vo svojej strnulosti i pohybe, vo významoch kolobehu života v kontraste s vnímaním všadeprítomnej životnej reality práce, komercie a konzumpcie. Teda potreby peňazí, aby bolo možné uskutočniť ono hľadanie zázračnosti. Máme čo dočinenia s fantáziou, vzácnym plynutím mysle mimo priestor a čas. Abstraktná podstata veci nie je nijako neobvyklá a kontinuálne sa premieta do pohyblivých obrazov Patrika Kovačovského. Výpovednú líniu preberá farba, vizuálny a časový rytmus vo variáciách tém vody, ako predpokladu života.

 

Marcin Berdyszak (1964, Poznaň) vyštudoval maľbu a sochu na Akadémii výtvarných umení v Poznani. Od roku 1989 pôsobí na Univerzite výtvarných umení v Poznani (PL) ako pedagóg, v súčasnej dobe je rektorom školy. Vystavuje a prednáša o vizuálnej kultúre po celom svete (Poľsko, USA, Nemecko, Japonsko, Švédsko, Fínsko, Veľká Británia, Rakúsko a ďalšie). V tvorivej rovine sa zameriava predovšetkým na inštalácie, objekty a sochy v multimediálnom kontexte.

 

Patrik Kovačovský (1970, Bratislava) študoval sochu na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislave a multimédia so zameraním na film na rezidenčnej a študijnej stáži v Kalifornii ( Academy of Art , San Francisco, CA, USA). V roku 1996 získal cenu Mladý slovenský výtvarník roku (dnešní cena Oskára Čepana). Vo svojej umeleckej tvorbe kombinuje inštalácie, pracuje so sochou, pohyblivým obrazom, fotografiou, grafikou i maľbou. Ocenením jeho tvorby bolo pozvanie na prestížne  výstavy napr. na X. Documenta Kassel (1997), EXPO 2000 Hannover (2000), Nouvelle Biennale Internationale pour la photographie - multimedia, Paris, FR (2000) apod.  V súčasnosti je vedúcim ateliéru na katedre sochy Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. 

 

Pavlína Vogelová

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Patrik Kovačovský, Marcin Berdyszak

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.