Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Karol Ondreička 1944 - 2003 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy vydáva detských sprievodcov k výstavám?

Výstava

Karol Ondreička 1944 - 2003

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
6. 2. 2014 - 30. 3. 2014
Kurátor: Dagmar Srnenská

V priestoroch Mirbachovho paláca Galérie mesta Bratislavy predstavujeme výber z maliarskeho diela  Karola Ondreičku  z rokov 1973 až 2003. Jeho osobitý štýl je založený na poetickom spojení fantázie, sna a skutočnosti. Pre Karola Ondreičku bolo charakteristické, že vyjadroval túžby, nádeje, sny aj prehry človeka. Rád vo svojom diele symbolicky zobrazoval vzťah medzi mužom a ženou, zachytával prirodzený rytmus zmyslových spojení pri vzájomnom kontakte dvoch ľudských bytostí.

            Karol Ondreička v jednom z mnohých rozhovorov o výtvarnom umení vyjadril umelecký zámer, že sa "do svojich diel usiluje transponovať vlastný životný pocit, hľadať priestor na poetické ozvláštnenie sveta, a objavovať tam netušené tajomstvá...". Tie skladal do nových obrazových celkov a prenášal do vznikajúcich výtvarných prác.

            Ondreička rád premietal podobu ľudskej bytosti, tvár a jej črty do prírody. A pokiaľ mu to obsah či námet maliarskych diel dovoľoval, krajina, neraz i architektúra a človek sa stali neoddeliteľnou súčasťou umelcovho mikrokozmu a makrokozmu. Prírodný motív - štruktúra horniny, skalný útes, vtáčie krídla, kvet alebo steblo trávy - bol viazaný na určitú osobu a mal svoj dôležitý význam. Ondreička predmety a štruktúry skutočnosti vždy spájal s ľudskou bytosťou, no predovšetkým so ženou. Jeho sústredený záujem o ňu ho sprevádzal celou tvorbou. Ona sa stala nositeľkou všetkých filozofických a významových rovín diela, spoločenských a časových posunov mnohých príbehov, udalostí a dejov.

            Umelecký a ľudský profil Karola Ondreičku plne odráža celá jeho výtvarná tvorba . Imaginatívne vnímanie človeka a sveta ho viedlo k harmonickej syntéze ľudskej bytosti a vesmíru, a tým k potlačeniu momentov plných prekvapenia, absurdity a nezmyselnosti. Vzájomné vzťahy človeka a prírody nestvárňoval konfliktným stretom, ale pokojným rytmom prepojenia emotívnosti, predstavivosti a fantázie. Karol Ondreička bol typom umelca, ktorý spájal príbehy minulé s víziami budúcnosti. Zaznamenával ich v priestore plnom obrazotvorných podnetov. Tieto podnety však symbolicky odovzdáva ďalej. Preto v roku 2003 celoslovenská výtvarná súťaž pre deti telesne a duševne postihnuté nesie pomenovanie Výtvarná súťaž profesora Karola Ondreičku.

 

                                                                                                          Dagmar Srnenská

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.