Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

DESIGN | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

môžete navštíviť tvorivé dielne pre rodiny s deťmi?

Výstava

DESIGN

Autor: Katedra designu VŠVU Bratislava
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
16. 5. 2013 - 2. 6. 2013

 

 

 

Výstava katedry designu VŠVU Bratislava v GMB

 

 

Výstava katedry designu VŠVU na pôde GMB je súčasťou DAAD . Diplomové práce našich študentov predstavujú zavŕšenie 6-ročného štúdia. Rôznorodosť tém je zrkadlom záujmu mladých ľudí. Riešia nielen design ,ale veciam dávajú nový zmysel.

 

Škola je alfou i omegou. Tu sa veci pomenúvajú a neskôr z nich po zbytok života čerpáme. My musíme pri výučbe dizajnu súvislosti pomenovať. Designér je síce iba jedna časť celého procesu vzniku produktu, ale spôsob myslenia práve týchto ľudí môže zásadne ovplyvniť konečný výsledok a má dosah na ostatných. Vieme to a preto pri procese výučby – tvorbe dizajnu nového výrobku, kladieme si otázky a snažíme sa na ne odpovedať.

V súčasnej dobe Katedru dizajnu VŠVU v Bratislave tvoria tri ateliéry a prípravný kurz dizajnu. Štúdium to sú i zahraničné pobyty a stáže, spolupráca s domácimi a zahraničnými výrobcami a ateliérmi z iných škôl. Pravidelné prezentácie na súťažiach a výstavách sú spätnou väzbou kvality štúdia. Predpokladom úspechu je i kvalitný technologický park a vstupy externých odborníkov k individuálnym projektom v štúdiu, ktoré reagujú na aktuálne výzvy.  

 

Výstava je i akýmsi prelom medzi polohou študenta a profesionála. Je to vstup do komerčného prostredia . Opozitou v galérií už nie sú pedagógovia, ale verejnosť. Prirodzený kontakt otvára  nové vzťahy . Vtedy štúdium dáva zmysel a plní plnohodnotne svoju úlohu.

Doprajme si zážitok zo 100% čerstvého slovenského designu v GMB.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Katedra designu VŠVU Bratislava

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.