Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Mesto Bratislava Rytmus mesta | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

že Mirbachov palác, jedna z budov galérie, pochádza už z roku 1768?

Výstava

Mesto Bratislava Rytmus mesta

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
19. 4. 2013 - 9. 6. 2013
Kurátorka: Zsófia Kiss-Szemán

Výstava sa koná v rámci podujatia Bratislava pre všetkých.

 

Vyše polovica populácie na zemi žije dnes v mestách. Rôzne mestá majú rôzne tváre. Výstava Mesto Bratislava. Rytmus mesta je prvou časťou dlhodobo plánovaného výskumu zameraného na náčrt  portrétu nášho mesta.

Podtitul výstavy je požičaný z maľby Alojza Klima s názvom Rytmus mesta, ktorá vznikla v roku 1971 (sololit, tempera, 52,5 x 74,5 cm, značené vpravo dole: A. Klimo 71; GMB, inventárne číslo A 5597).

Koncepcia výstavy: Mgr. Zsófia  Kiss-Szemán, kurátorka zbierky maľby a sochy 20. a 21. storočia v GMB

 

Galéria mesta Bratislavy (GMB) je mestskou inštitúciou, ktorá má vo svojom štatúte aj akvizíciu a uchovávanie diel s témou Bratislavy. Projekt je postavený ako vedecko-výskumná úloha, ktorá je v súlade s odborným zameraním a špecializáciou GMB.

Prvoradým cieľom projektu je prezentovať mesto Bratislava iným spôsobom, ako sme zvyknutí v galériách. Zámerom je iným okom sa pozrieť na vývoj mesta, na spôsob života zachytenom vo výtvarných dielach. Výskumná úloha s témou Bratislavy je mimoriadne zaujímavá z hľadiska výtvarného umenia. Okrem klasických vedút sa nachádza v zbierkach množstvo diel s tematikou života v meste. Zmapovanie a prezentácia tejto scény za kulisami Bratislavy je prvoradým zámerom projektu.

Výstava podáva prierez témou života v meste na základe výtvarných diel 2. polovice 20. storočia a súčasnosti v zbierkach GMB.

 

Výber diel tentokrát sa nesústreďuje na mestské veduty Bratislavy, ale na život v meste, na spôsob mestského života a hlavne na životný pocit v meste, ktoré nám sprostredkujú autori v slovenskom výtvarnom umení v 2. polovici 20. a na začiatku 21. storočia.

Výstava prezentuje Bratislavu ako mesto s pulzujúcim životom, ktorý vytvára množstvo pestrofarebných komponentov rozličných tvarov a tvoria spolu harmonický, resp. menej harmonický celok (Alojz Klimo: Križovatka I; Miroslav Cipár: Mesto na predaj; Svetozár Abel: Mesto I). Rytmus, ruch a neustály pohyb je zachytený v obraze Ladislava Bergera (Na trh), ktorému kontrastuje široký záber na rieku Dunaj od bratislavskej rodáčky, Ester Martinčekovej-Šimerovej.  Na organizovanosť v meste poukazujú diela Viktora Hulíka (cyklus Človek a mesto), na chlad a sivosť zas maľba Jozefa Srnu (Križovatka). Momentky obyčajného života odohrávajúceho sa na bratislavských uliciach sú zaznamenané verne na plátnach Veroniky Rónaiovej (Mestský motív II, Z bratislavských ulíc). Július Koller sa zas venoval uchopeniu reality nového životného priestoru a životnej situácie so sídliskami (Zima v meste; Sídlisková situácia) alebo výtvarnému konštatovaniu rozdieľov životného priestoru v histórii mesta (PRÍTOMNOSŤ 1974 v. MINULOSŤ 1944). Mesto ako kultúrne centrum a ako scéna, na ktorej sa odohráva umelecký život vystupuje na mnohých maľbách s výjavmi realistickejšími alebo približujúcimi atmosféru danej udalosti (Ján Berger: Scéna z opery II; Albín Brunovský: Tretí variant k super veľkému záhradnému divadlu; Ľudovít Hološka: Čelista; Daniel Brunovský: Jazzová nálada). Pocit osamelosti a životný pocit cudzoty vo veľkomeste, v neistom medzipriestore zažijeme pri maľbe mladej výtvarníčky Oľgy Paštékovej (Medzi II). Budovy v meste vystupujú niekedy v úlohe symbolu: pohľady na ne u predstaviteľa mladej generácie maliarov, v maľbe Juraja Kollára demonštrujú politickú moc (Prezidentský palác, Úrad vlády). Výstava predstaví aj vízie mesta, jednak od Viliama Chmela (Vízia mesta s oranžovým mesiacom), ktorá predpovedala podobu a charakter nepokojného mesta a života v ňom na hranici znesiteľnosti, jednak víziu mesta v globálnom svete s hrozbou na pomedzí nekontrolovateľnej komunikačnej technológie, totálnej spoločenskej kontroly a straty súkromného života (Michal Černušák: I see you).

 

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.