Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Známková tvorba | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Výstava

Známková tvorba

Autor: Martin Činovský
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
13. 3. 2013 - 28. 4. 2013
Kurátor: M. Vančo

Martin Činovský sa narodil 8. marca 1953 v Levoči. V rokoch 1971 – 1977 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v oddelení knižnej tvorby u profesora Albína Brunovského. Piaty ročník štúdia absolvoval na École Nationale des Arts Décoratifs v Paríži v oddelení grafiky u profesorov Fioriniho a Le Heudea (1976). Po ukončení štúdia si výtvarnú grafickú špecializáciu rozšíril internou umeleckou ašpirantúrou v odbore rytectva poštových cenín na VŠVU pod vedením Josefa Herčíka a Albína Brunovského (1979 – 1984). V roku 1982 absolvoval odbornú stáž v štátnej tlačiarni poštových známok v Périgueux vo Francúzsku.

Po skončení štúdia začal pôsobiť najprv ako externý pedagóg v odbore ryteckých techník, od roku 1990 viedol Oddelenie tvorby cenín a rytectva na Katedre grafiky VŠVU a od roku 2006 vyučuje na Pedagogickej fakulte UK.

Martin Činovský samostatne vystavoval v Bratislave, Homburgu, Prahe, Sappore, Auvers-sur-Oise, Mojmírovciach, Kežmarku, Viedni, Trnave, Pezinku, Starom Smokovci, Modre, Londýne, Banskej Bystrici, Dillí, Báčskom Petrovci, Spišskej Novej Vsi, Žďári nad Sázavou, Moskve, Budapešti, Banskej Štiavnici, Skalici, Nitre, Starej Ľubovni... Zúčastnil sa vyše päťdesiatich kolektívnych a medzinárodných výstav.

Získal viaceré čestné uznania za grafiku, medaily na Medzinárodnom bienále malých grafických foriem v Lodži a na Bienále exlibrisu v Malborku v Poľsku. V roku 1985 získal cenu Slovenského výtvarného fondu. Z množstva ocenení za realizáciu poštových známok spomenieme len tie najdôležitejšie. Rytecky sa podieľal na známke roka 1988 a za realizácie poštových známok dostal odvtedy trinásťkrát Cenu ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií. V roku 1999 získal 3. miesto v súťaži o Najkrajšiu známku sveta Grand Prix de l´Exposition WIPA vo Viedni za známku Ľudovít Štúr spolu s autorom výtvarného návrhu Jozefom Balážom. V roku 2004 mu bol udelený francúzsky rad Rytiera umenia a literatúry. V roku 2010 získal za známku 400. výročie konania Žilinskej synody Cenu ministra za najlepšiu rytinu (výtvarný návrh Dušan Kállay), cenu Krištáľová známka generálnej riaditeľky SP a.s., v roku 2011 za tú istú známku 1. cenu v súťaži o Najkrajšiu rytú známku Európskej únie, Grand Prix de l´Art Philatélique, Brusel, a v roku 2012  taktiež za známku 400. výročie konania Žilinskej synody získal 3. miesto Grand Prix de l´Exposition WIPA, Najkrajšia známka sveta, Viedeň. V roku 2012 mu bol udelený Zlatý odznak Zväzu slovenských filatelistov.  

Od roku 1986, kedy rytecky realizoval svoju prvú poštovú známku, a od roku 1993, kedy vytvoril prvú známku Slovenskej republiky, sa známky zrealizované Martinom Činovským objavujú vo verejných filatelistických anketách na prvých miestach. Za 20 rokov existencie slovenskej poštovej známky sa ako autor výtvarných návrhov a rytec podieľal na množstve emisií, ako vysokoškolský pedagóg na VŠVU sa zaslúžil o prípravu niekoľkých výtvarníkov na zvládnutie náročnej techniky oceľorytiny a ako prvý slovenský rytec položil tak pevné základy slovenskej známkovej tvorby. Založil aj tlačiareň špecializovanú na oceľotlač z plochých dosiek. 

V súčasnosti pôsobí na Pedagogickej fakulte UK a zároveň sa venuje hlavne tvorbe poštových známok a bankových cenín. Okrem intenzívnej práce v oblasti známkovej tvorby sa venuje aj voľnej a užitej grafike, knižnej ilustrácii, maľbe, komponuje hudbu aj hudbu k filmom. Žije a tvorí v Bratislave.

 

www.martincinovsky.sk

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Martin Činovský

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.