Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

City Times | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Výstava

City Times

Autor: Petr Malina
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
21. 3. 2013 - 12. 5. 2013
Kurátor: Roman Popelár

Petr Malina (*1976, Praha) patrí k dôležitým predstaviteľom aktuálnej českej maľby. V rokoch 1994 – 2001 študoval na Akademii výtvarných umění v Prahe v ateliéri prof. Jiřího Sopka a v Štúdiu vizuálnej komunikácie Jiřího Davida. Absolvoval stáže na Staatsliche Akademie der bildende Künste v Karlsruhe (1998, prof. van Dülmen) a na Middlesex University v Londýne (2000).

    Obrazy charakterizujú pokojné nekonfliktné námety, idylka, statickosť výjavov. Tematicky a výrazovo hutná a koncentrovaná tvorba sa odvoláva na autorove maliarske vzory zo svetovej výtvarnej scény: Edwarda Hoppera (1882 – 1967), Alexa Katza (1927), Luc Tuymansa (1958) a ďalších. Výrazne členené farebné plochy, výjavy krajiny, galerijné priestory, štylizované portréty, autoportréty, idylické momentky – to je stručný výpočet námetov. Popredný český výtvarný kritik Petr Vaňous o jeho tvorbe napísal: „Obrazy jsou přehledné, jasné a čisté. Autor je pozorovatelem, který za svými náměty cestuje. Medzi námět a obraz vstupuje prvek času, který v důsledku funguje jako prostředek distance od zobrazovaného.”¹ Jan H. Vitvar k čistote maliarskeho prejavu dodáva: „Obrazy Petra Maliny jsou až příliš atraktivní na to, aby kvůli tomu neměl jejich autor v určité části české výtvarné scény problém. Na první pohled ničím neznepokojují, neprovokují, dá se před nimi klidne meditovat a obdivovat zručnost jejich tvůrce.“²

 

Poznámky:

1)    Vaňous, Petr: in: Petr Malina (katalóg), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, 2006, s. 2

2)    Vitvar, Jan H.: in: Petr Malina (katalóg), Galerie Brno, 2005, s. 4

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Petr Malina

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátor: Simone Frittelli
30. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Martin Vongrej
Kurátor: Jiří Ptáček
16. 6. 2020 - 6. 9. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Olja Triaška Stefanović
Kurátor: Bohunka Koklesová
11. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Kurátor: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Albín Brunovský
Kurátor: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.