Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

City Times | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

ďalší originál Tilgnerovej fontány Tritón a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca stojí vo viedenskej Volksgarten?

Výstava

City Times

Autor: Petr Malina
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
21. 3. 2013 - 12. 5. 2013
Kurátor: Roman Popelár

Petr Malina (*1976, Praha) patrí k dôležitým predstaviteľom aktuálnej českej maľby. V rokoch 1994 – 2001 študoval na Akademii výtvarných umění v Prahe v ateliéri prof. Jiřího Sopka a v Štúdiu vizuálnej komunikácie Jiřího Davida. Absolvoval stáže na Staatsliche Akademie der bildende Künste v Karlsruhe (1998, prof. van Dülmen) a na Middlesex University v Londýne (2000).

    Obrazy charakterizujú pokojné nekonfliktné námety, idylka, statickosť výjavov. Tematicky a výrazovo hutná a koncentrovaná tvorba sa odvoláva na autorove maliarske vzory zo svetovej výtvarnej scény: Edwarda Hoppera (1882 – 1967), Alexa Katza (1927), Luc Tuymansa (1958) a ďalších. Výrazne členené farebné plochy, výjavy krajiny, galerijné priestory, štylizované portréty, autoportréty, idylické momentky – to je stručný výpočet námetov. Popredný český výtvarný kritik Petr Vaňous o jeho tvorbe napísal: „Obrazy jsou přehledné, jasné a čisté. Autor je pozorovatelem, který za svými náměty cestuje. Medzi námět a obraz vstupuje prvek času, který v důsledku funguje jako prostředek distance od zobrazovaného.”¹ Jan H. Vitvar k čistote maliarskeho prejavu dodáva: „Obrazy Petra Maliny jsou až příliš atraktivní na to, aby kvůli tomu neměl jejich autor v určité části české výtvarné scény problém. Na první pohled ničím neznepokojují, neprovokují, dá se před nimi klidne meditovat a obdivovat zručnost jejich tvůrce.“²

 

Poznámky:

1)    Vaňous, Petr: in: Petr Malina (katalóg), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, 2006, s. 2

2)    Vitvar, Jan H.: in: Petr Malina (katalóg), Galerie Brno, 2005, s. 4

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Petr Malina

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.