Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Obrazy a kresby 1913-1948 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Výstava

Obrazy a kresby 1913-1948

Autor: František Reichentál
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
24. 1. 2013 - 3. 3. 2013
Kurátor: Ivan Jančár

Jednou z nosných línií výstavnej a publikačnej koncepcie Galérie mesta Bratislavy prezentovanie autorov, ktorí majú korene na Slovensku, alebo sa na Slovenku narodili a svoju krajinu z rôznych dôvodov opustili.   Jedným z tých, ktorých dielo nepochybne patrí medzi to najzaujímavejšie, čo u nás v oblasti výtvarného umenia vzniklo, je František Reichentál (nar. 1895), ktorého maľby a kresby z rokov 1913-1948 sú témou autorovej výstavy aj sprievodnej publikácie v Mirbachovom paláci v Galérii mesta Bratislavy. Len ojedinele sa stretávame so životnými osudmi takými zvláštnymi a zložitými ako v prípade Františka Reichentála. S nepokojnou dušou žil v nepokojnej dobe na nepokojných miestach, vnútorná vášeň a nepriazeň doby zmietajúcej sa v dramatických dejinných udalostiach ho hnali z miesta na miesto. Nechal sa unášať veľkými ideálmi a zároveň sa vedel pozorne zadívať na dno ľudskej duše. Túžba stať sa maliarom sa u neho prejavila veľmi skoro. Študoval na budapeštianskej Akadémii výtvarných umení, ale kvôli povolávaciemu rozkazu ho bol v roku 1915 nútený prerušiť. Ocitol sa na východnom fronte v ruskom zajatí Kolčakovových vojakov. Udalosti ruskej revolúcie mu však vrátili slobodu a v rokoch 1917 – 1919 mohol vyučovať na revolučnej umeleckej škole v Irkustku a potom študovať na akadémii v Petrohrade. Po návrate v roku 1921 František Reichentál veľa cestuje, absorbuje aktuálne umelecké podnety a snaží sa definovať svoje umelecké poslanie, jeho diela ovplyvnené najaktuálnejšími európskymi tendenciami majú prevažne výraztne sociálny charakter.  Otvára si vlastnú maliarsku školu, kde si jeho pedagogické schopnosti všimol profesor Josef Vydra a v roku 1934 mu ponúkol profesorské miesto na progresívnej Škole umeleckých remesiel. V roku 1939 je však prinútený utiecť pred fašizmom do ilegality v Maďarsku, v roku 1949 emigruje do USA.

   V kontexte slovenského medzivojnového umenia má František Reichentál špecifické ojedinelé miesto. Riešil umelecké problémy okamžite, opúšťal to, čo sa mu už nezdalo aktuálne, a zaoberal sa novým ešte skôr, ako stihol naplno vyčerpať potenciál predchádzajúceho.  Často sa vedel v jedinom obraze dostať tam, kam sa iní dostávali len s veľkou námahou, a už začal riešiť iné výtvarné problémy. V jeho dielach pred emigráciou do USA nájdeme silné sociálne cítenie, ľudskosť, súcit a hlboký vnútorný nepokoj, ktorý ho poháňal objavovať stále niečo nové.

                                                                                  Ivan Jančár

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

František Reichentál

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.