Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

V novom svetle | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB pred rokom 1975 sídlila v priestoroch Primaciálneho paláca?

Výstava

V novom svetle

Autor: Jozef Srna ml
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
26. 6. 2012 - 2. 9. 2012
Kurátor: Roman Popelár

    Jozef Srna ml. (1979) patrí k popredným predstaviteľom mladej slovenskej maľby. Je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2004, prof. Rudolf Sikora). Maliarske napredovanie autora ovplyvnilo viacero pedagógov: okrem Ruda Sikoru hlavne prof. Ján Berger a doc. Antonín Střížek na Akadémii výtvarných umění v Prahe. Často ho označujú pojmom klasický maliar, čo však na poli aktuálneho slovenského umenia môžeme považovať za klišé. Má rád historickú maľbu, predovšetkým tvorbu F. Goyu, W. M. Turnera či E. Delacroix. Jeho rukopis je na našej výtvarnej scéne nezameniteľný.
    Tvorbu charakterizuje viacero tém a výrazových polôh. V krajinomaľbách, ktoré sú verejnosti asi najznámejšie, prechádza od lyrických výjavov, cez tzv. neo-impresionistické, po náladové – výrazovo expresívne. V posledných rokoch sa stala súčasťou krajiniek osamelá postava, kráčajúca alebo hľadiaca do neznáma. Jej umiestnením do obrazu autor odkazuje k pocitu existenciálnej prázdnoty. Inú líniu predstavujú zložité figurálne kompozície monumentálnych rozmerov zamerané na aktuálne sociálno-spoločenské dianie. Mnohé z týchto obrazov sú nositeľmi dôležitého znaku: vízie apokalypsy. Zatiaľ čo v štádiu kresieb a skíc pôsobí dej hravo a bezstarostne, vsadením do farebnej atmosféry plátna sa prostredie radikálne mení: nepokoj, napätie, chaos, tušené očakávanie konca bez možnosti nového začiatku. Tretím námetom sú ľudia na periférii mesta, akoby odcudzení od sveta. Osamotení v zmysle sociálnom, spoločenskom, duchovnom.
    Je jedno, či autor zobrazuje izolovanú krajinu, figurálnu kompozíciu, alebo osamelú postavu. Na báze pozadia je už vopred vytvorená atmosféra odlúčenosti, pohľady postáv často zachytávajú smútok, anonymitu, spoločenský chlad, neosobnosť. V tomto bode autor pokračuje v maliarskej tradícii svojho otca – Jozefa Srnu st.: bez príkras zachytáva okolitý svet a spoločnosť, ktoré sa rokmi menia, človek však zostáva nezmenený.
    Obrazy sú charakteristické budovaním deja – drámy prostredníctvom svetla, kontrastom historickej atmosféry a aktuálneho spoločenského diania s akcentom na globálne témy alebo lokálne problémy. To je základná os, na ktorej sa pohybuje od čias štúdií do dnešných dní.
    Výstavu podporuje Nadácia Mladá maľba. Nadväzuje na projekt s názvom Nová krv. Mladá slovenská maľba (2007) a následné autorské výstavy Juraja Puchovského, Ildikó Pálovej, Evy a Martina Moflárovcov, Rastislava Podobu a Igora Ondruša.  
    
Roman Popelár

K výstave bola vydaná publikácia.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Jozef Srna ml

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.