Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Mednyánszky, Barbizon a Stimmungsimpressionismus | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Výstava

Mednyánszky, Barbizon a Stimmungsimpressionismus

Autor: Ladislav MEDNYÁNSZKY
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
27. 4. 2012 - 17. 6. 2012
Kurátorka: Zsófia Kiss - Szemán

Ladislav MEDNYÁNSZKY (1852 Beckov – 1919 Viedeň, Rakúsko) bol jednou z najvýznamnejších maliarskych osobností na prelome 19. a 20. storočia a rozhodne najznámejší umelec Barbizonu u nás. Mednyánszky bol vo svojej dobe uznávaný predovšetkým ako krajinár. Barbizonské chápanie krajiny bolo v súlade s jeho vnútorným svetom a tento typ krajinomaľby v duchu lyrického realizmu, ktorý uprednostňoval prežitie zážitku umelca, jeho individuálne pocity a nálady, maliar čoskoro priviedol na majstrovskú úroveň. Neskôr pridal aj niektoré skúsenosti impresionistickej maľby, ale často sa vracal k obrazom hmlistých nálad v tmavých tónoch, k interiérom lesov a rozľahlých bažinatých nížin s vodnými hladinami ako v Babrizone. Mednyánszky vytváral svoje krajinomaľby na majstrovskej úrovni s nádychom živej krajiny.
Výstava prezentuje 25 malieb súvisiacich s barbizonsky chápanou a interpretovanou maľbou zo zbierok Slovenskej národnej galérie, Galérie mesta Bratislavy a zo súkromných zbierok.

Ladislav Mednyánszky
Mednyánszky sa narodil 23. apríla 1852 v Beckove (dnes SR) a bol pokrstený ako Ladislaus Josephus Balthazar Eustachius von Mednyánszky. Do roku 1863 vyrastal v Beckove v rodinnej kúrii, neskôr v rodinnom kaštieli v Strážkach. V rokoch 1864 – 1865 ho súkromne vyučoval rakúsky maliar Thomas Ender, ktorý mu neskôr posielal aj sadrové modely a iné pomôcky. V rokoch 1872 – 1874 študoval na AVU v Mníchove (prof. Alexander Strähhuber, prof. Otto Seitz), v rokoch 1874 – 1875 na École des Beaux Arts v Paríži (prof. Isidor Pils). Avšak skoro si uvedomil, že nechce pokračovať v štúdiách na akadémiach. V roku 1875 prvýkrát navštívil Barbizon, kde sa spriatelil s László Paálom, Karlom Bodmerom, Odilonom Redonom a ďalšími maliarmi. V rokoch 1875 – 1876 Mednyánszky žil s väčšími-menšími prestávkami v Paríži a v Barbizone a vystavil svoje obrazy na Salóne. V roku 1876 mal naňho najväčší vplyv Francois Millet. Na jar 1877 navštívil prvý raz Szolnok, kde sa stretol s Augustom Pettenkofenom a Tinou Blau. Absolvoval aj viaceré študijné cesty do Talianska (1877 – 1878) a opäť do Francúzska (1889 – 1892, 1896 – 1897). Pravidelne si prenajímal ateliér v Budapešti a vo Viedni a počas svojich pobytov aj v Paríži. Bol ustavične na cestách po celom Uhorsku, Rakúsku a Taliansku. Do konca 19. storočia sa pravidlene vracal domov do Beckova a Strážok. Počas prvej svetovej vojny pôsobil ako frontový maliar a vytvoril celý rad umelecky náročných a strhujúcich výpovedí o zmysle existencie človeka a o hodnote jeho života.
V deväťdesiatych rokoch sa Mednyánszkeho tvorba uvoľňovala, a s poznatkami impresionistickej maľby sa jeho paleta ešte viac vyjasnila. Prehlboval sa jeho záujem o filozofiu a iné vedy, takisto o budhizmus a o teozofiu, ktoré mal zámer istým spôsobom zapracovať do svojich diel. Časom pribudli aj expresívne ťahy štetca a energický spôsob maľby, a v prvej dekáde 20. storočia aj expresívne poňaté maľby.
Počas prvej svetovej vojny sa Mednyánszky dobrovoľne prihlásil do armády ako frontový umelec, kedy jeho figurálna tvorba vrcholí v období vojny, kedy sa rad vydedencov a tulákov premieňa na širokú masu bezbranných a zúfalých ľudí.

Výstava sa koná s finančným prispením Ministerstva kultúry SR

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ladislav MEDNYÁNSZKY

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.