Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

JACOPO DAL PONTE | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

ďalší originál Tilgnerovej fontány Tritón a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca stojí vo viedenskej Volksgarten?

Výstava

JACOPO DAL PONTE

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
24. 4. 2012 - 30. 6. 2012
Kurátorka: Giuliana Ericani

 Jedna z najvzácnejších malieb obrazárne Mestského múzea v Bassano del Grappa Útek do Egypta od Jacopa Dal Ponte prichádza do Bratislavy vďaka Talianskemu kultúrnemu inštitútu  v Bratislave a Galérii mesta Bratislavy. Výstava sa koná pri príležitosti osláv päťstého výročia narodenia maliara Jacopo Dal Ponte, nazývaného tiež Bassano, ktorý bol jeden z najvýznamnejších maliarov talianskeho Cinquecenta, najväčší umelec predcaravaggiovského obdobia, uznávaný v celej Európe  aj vďaka rytinám flámskeho rytca Jana Sadelera, ktorý tvoril reprodukcie maliarových diel (výber z nich je súčasťou výstavy).

Vo Veľkej sále Obrazárne Mestského múzea v Bassano del Grappa, venovanej tvorbe Jacopa dal Ponte, sa nachádza asi 20 maliarových obrazov nevyčísliteľnej hodnoty. V medzinárodnom kontexte ide o najvýznamnejší stálu zbierku diel umelca zo šestnásteho storočia; táto výnimočná zbierka mapuje päť autorových období a ako celok odráža dlhú a členitú umeleckú dráhu maliara. Jedinečné diela z tejto sály predstavujú míľniky jeho viac ako osemdesiatročnej tvorby: rané  dielo Útek do Egypta (1534), strastiplné Umučenie svätej Kataríny (1544), Poklona pastierov (1562), diela z osemdesiatych rokov, Krst svätej Lucilly a výnimočný Svätý Martin a žobrák naznačujú také narábanie s farbami, ktoré je charakteristické pre predstaviteľov maľby osemnásteho a devätnásteho storočia.

Tento obraz sa teší úspechu kritiky, ako aj obľube návštevníkov múzea. Jeho čaro spočíva v jednoduchosti príbehu a použitých foriem. Pozornosť púta predovšetkým úprimný a čistý pohľad jedného z pastierov, ktorý vyvoláva v divákovi dojem, že ide o autoportrét mladého autora.  Obraz sa tak stáva najvernejším svedectvom prítomnosti autora v múzeu. Je to prvý významný príklad bassanského naturalizmu, ktorý je považovaný za nespochybniteľného predchodcu veľkej školy caravaggistov a vo všeobecnosti je signálom nástupu novej maliarskej školy v Európe 17. storočia. A  práve toto je dokonalý a hmatateľný odkaz maliara, ktorého umenie sa považuje za výnimočný okamih  umeleckého vyjadrenia talianskeho Cinquecenta.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátor: Simone Frittelli
30. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Martin Vongrej
Kurátor: Jiří Ptáček
16. 6. 2020 - 6. 9. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Olja Triaška Stefanović
Kurátor: Bohunka Koklesová
11. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Kurátor: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Albín Brunovský
Kurátor: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.