Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Mučenícke legendy (výber zo zbierok GMB) | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Výstava

Mučenícke legendy (výber zo zbierok GMB)

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
20. 4. 2012 - 24. 6. 2012
Kurátori: Jana Luková, Martina Vyskupová

Výstava sa koná pod záštitou primátora Bratislavy Doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. pri príležitosti 9. ročníka podujatia Bratislava pre všetkých.

Kurátorky výstavy sa rozhodli spracovať a prezentovať projekt venovaný úzko špecializovanej ikonografickej téme, ktorá mapuje diela s motívmi kresťanských martýrov v galerijných zbierkach maľby, sochy a grafiky od konca 16. do 19. storočia.  Výstava predstavuje v jednotlivých blokoch (martýri, martýrky, apoštoli, jezuiti) výber kvalitatívne a obsahovo najzaujímavejších diel z našich zbierkových fondov. Vystavené diela predstavujú pestrú zmes období, škôl, autorských okruhov i kvalitatívnej úrovne, spája ich však jedna téma – príbeh - podaný rôznymi vyjadrovacími prostriedkami.
V kresťanskom náboženstve sú svätci a svätice uctievaní pre svoj príkladný život a sú považovaní za ochrancov veriacich a príhovorcov u Boha. V hagiografickej literatúre sú legendy o ich živote podávané ako skutočné životné príbehy, hoci ich význam dobovo kolísal a bol podmienený aj spoločenskou situáciou. Samotné slovo martýr vo význame mučeníka sa objavuje asi v 2. polovici 2. storočia. Pôvodne sa významovo spájalo s pojmom svedok (pamätník). Mučenícka smrť v kresťanskom chápaní predstavovala najvyššiu obeť Bohu a zároveň triumf v zápase so zlom (diablom).
Na výstave nájdeme sériu grafických listov z 18. storočia z tzv. Haidovho súboru svätých (Familia Sacra...), vytvorených podľa predlôh barokového maliara Jána Kupeckého, výberovú kolekciu so zobrazeniami členov Spoločnosti Ježišovej (jezuitov), ktorí ako misionári pôsobili na celom svete (napr. v Anglicku, Brazílii, Čechách, Japonsku, Košiciach a v Severnej Amerike). V našom historickom kontexte upúta najmä grafický list z prelomu 17. a 18. storočia, na ktorom sú stvárnení traja Košickí mučeníci (Marek Križin, Štefan Pongrác a Melichar Grodecki).
Medzi vystavenými exponátmi nájdeme aj niekoľko pozoruhodných diel – napr. grafické listy vytvorené nemeckým umelcom Lucasom Cranachom, flámskym rytcom Cornelisom Cortom, či rakúskym rytcom Jakobom Matthiasom Schmutzerom. Mnohé diela vznikli na základe predlôh známych umelcov ako predlôh holandského maliara Maartena de Vosa a Maartena van Heemskercka.
Z diel maľby a sochy by sme chceli upozorniť na oltárny obraz z prvej polovice 19. storočia - Martýrium sv. Jána, ktorý v súčasnosti re-reštauruje naša kolegyňa Barbara Davidson. Námetovo zaujímavá je aj olejomaľba z roku 1792 vytvorená podľa grafickej predlohy ilustrujúcej Loretánske litánie, ktorá predstavuje Pannu Máriu ako Kráľovnú martýrov. Pozornosť si zaslúži aj reliéf so scénami zo života Jána Nepomuckého, ktorého pôvodným vlastníkom bol známy bratislavský kanonik a zberateľ Ferdinand Knauz. Dielo vzniklo pravdepodobne krátko po svätorečení tohto populárneho svätca. 

 

K výstave vyšiel aj katalóg, viac TU.

Výstava sa koná s finančným prispením Ministerstva kultúry SR.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.