Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Blázniví maliari | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

v rokoch 1979 – 1993 existovala v GMB Galéria dieťaťa?

Výstava

Blázniví maliari

Autor: Gyula Szabó
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
1. 3. 2012 - 15. 4. 2012
Kurátorka: Kinga Szabó

Gyula Szabó
( Budapešť 1907- Praha 1972), maliar , grafik, básnik,  žil  a tvoril v meste Lučenec.  Študoval súkromne u miestnych profesionálnych maliarov Františka Gyurkovitsa a Gustáva Gerőa a diaľkove dokončil stredoškolské štúdium popri  práci v otcovej  maliarskej a natieračskej dielni.  V roku 1937  s pomocou  Františka  Reichentála a Kálmána  Brogyányiho   vystavoval v Bratislave vo výstavnej sieni umeleckého spolku „Kunstverein“. Po výstave mu bolo udelené štipendium Maďarskej vedeckej, literárnej a umeleckej spoločnosti (tzv. Masarykova akadémia), čo mu umožnilo  uskutočniť študíjnú cestu  do Paríža. Tu navštevoval  galérie a výstavné siene, zapísal sa na Académiu  Julian.  Po návrate vystavil svoje nové práce  v Bratislave a v Nových Zámkoch.   V rokoch 1942-44 pracoval ako návrhár  drevených hračiek v továrni  v Šahách. Udalosti druhej svetovej vojny prežíval veľmi intenzívne, i keď  jej priame udalosti sa ho dotkli iba  krátko. V roku  1944 počas kurzu  dôstojníkov v zálohe v Debrecíne v dôsledku leteckého útoku prežil 10 hodín pod ruinami zrúteného domu, vyviazol s nervovou obrnou a mohol sa vrátiť do civilu. 
Počas  zotavovania sa a začiatkom mierového života sa začal intenzívne venovať grafike: vytvoril svoj prvý cyklus drevorytov „Ecce Homo“.
Ťažké povojnové roky prekonával aj vďaka priateľstvu s Milošom A.Bazovským, s ktorým si dopisovali a spoločne maľovali v okolí Detvy a Pohronia. M.A.Bazovský ho doporučil Bloku slovenských výtvarných umelcov, v roku 1949 mal samostatnú výstavu  v UBS v Bratislave.  V tej istej budove mal svoju jubilejnú výstavu k päťdesiatke  v roku  1957.  Od roku 1955 sa zúčastňoval všetkých významných  výstav doma i v zahraničí  svojimi osobitými, expresívnymi drevorytmi, za ktoré získaval uznanie a rôzne ceny.( Len významnejšie ceny: 1954 – I.cena v súťaži s poľnohospodárskou tematikou  za cyklus „Ľud zeme“, 1958 – Cena za grafiku na IX. celoslovenskej výstave SSVU, 1959 – I. cena na celoslovenskej výstave plagátu, 1960 – Cena za grafiku na medzinárodnej výstave drevorytu v Ženeve, 1963 – Cena  Cypriána Majerníka a Československá výročná jubilejná cena v Prahe, 1966 – Cena Ministerstva kultúry za cyklus „Banská Bystrica II.“ , 1967: udelenie titulu Zaslúžilý umelec, 1971 – I. cena v oblasti grafiky za cyklus drevorytov „A predsa treba žiť“ )
Jeho najvýznamnejšou prezentáciou  bola súborná výstava v Maďarskej národnej galérii v Budapešti v roku 1971 – výber z celoživotnej tvorby, zo všetkých techník, ktorým sa venoval cca. 300 exponátov.
 „Tvorba Gyulu Szabóa zaujíma jedinečné miesto v univerzálnych dejinách umenia: niektoré jeho obdobia zapadajú do maďarských alebo slovenských dejín umenia, ale jeho celoživotné dielo je oveľa rozvetvenejšie, než aby sa mohlo stať organickou súčasťou ktorejkoľvek z nich.“ napísala o ňom kritička Virág Böröczfy  ( 2007).
Výber z tvorby  posledného  desaťročia s názvom Blázniví maliari  predstavuje zrelého umelca, ktorý – podľa jeho vlastných slov – pracoval v týchto rokoch  na  syntéze. svojho diela. Čoraz častejšie sa zaoberal  otázkou zmyslu života, zmyslom a miestom umeleckej práce v spoločnosti. S dávkou sebairónie a humoru vyjadril svoje presvedčenie dielami „Blázniví maliari“ a štyrmi farebnými variáciami na tému „maliar“.  Vo svojej  šesťdesiatke  sa nebál prežiť lásku a vzdať jej hold  svojim krásnym cyklom malieb „s vencom margaretiek“. Dramatičnosť jeho skorších výpovedí vystriedala  zhovievavosť  a hĺbka pochopenia.

Tridsaťšesť rokov po jeho smrti  v roku 2008   vďaka piete a  starostlivosti jeho vdovy Kingy  Szabó-Haltenbergerovej  bol verejnosti  sprístupnený Pamätný dom Júliusa Szabóa v Lučenci.  
Rok predtým  bola verejnosti predstavená   kniha „Szabó Gyula 1907-1972“ , monografia- zborník autorských štúdií o umelcovi  v koncepcii Kláry Kubičkovej.   

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Gyula Szabó

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.