Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Obrazy 1958 - 2009 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy je príspevková organizácia Hlavného mesta Bratislavy?

Výstava

Obrazy 1958 - 2009

Autor: Miloš Šimurda
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
16. 2. 2012 - 15. 4. 2012
Kurátorka: Eva Trojanová

Rozpätie výtvarnej tvorby Miloša Šimurdu je veľmi široké, od komorných diel až po monumentálne-dekoratívnu diela. Jej ústrednú niˇť však tvoria figurálne kompozície, pričom filozofická podstata jeho tvorby ho často zavedie do oblasti abstrakcie. Zo svojej rozsiahlejšej retrospektívy, ktorá prebehla v závere minulého roku v Zlíne a v Trenčíne, vybral autor pre bratislavskú reprízu zásadné diela jednotlivých období.
Generačne patrí k umelcom, ktorí v priebehu šesťdesiatych rokov menili podobu a charakter súčasného slovenského umenia. I keď nepatril k známym skupinovým zoskupenia a zostal solitérom, budoval svoju predstavu modernosti. Kozmické výskumy ho inšpirovali už na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov k vytvoreniu série abstraktných olejov a akvarelov, neskor pribudli štrukturálne diela informelového typu. Šimurda však naďalej zostáva svojou podstatou bytostným figuralistom, čo sa prejavilo v nasledujcom období. Upozornil na seba pop artovými kolážami a asamblážami, ktoré dávali jeho tvorbe pečať „občianskeho zamyslenia“, ako boli neskôr charakterizované. Za vyvrcholenie tvorivého obdobia možno považovať sedemdesiate roky, kedy vznikli rozmerné figurálne kompozície v štýle novej figurácie preniknuté humanistickým posolstvom. Výstava týchto diel bola v roku 1979 z ideových dôvodov najprv redukovaná a následne zatvorená. Pre M. Šimurdu to znamenalo obštrukcie a na dvadsaťročie vylúčenie z umeleckého života. Až v roku 1990 uviedol I. Gazdík výstavu z jeho tvorby pod názvom  „Občianske zamyslenie“. Odvtedy však jeho tvorba nie je verejnosti známa.
Miloš Šimurda je aj básnikom, ktorý čerpá inšpirácie z antickej filozofie. Úvahy o podstate bytia a existencie sveta ho v novšej tvorbe opäť doviedli  k abstraktnej obrazovej koncepcii, čím vlastne nadviazal na svoju ranú tvorbu.

Miloš ŠIMURDA sa narodil vo Frenštáte pod Radhoštem roku 1924. Študoval na VŠVU v Bratislave u prof. Jána Mudrocha /1950-1955/. Roku 1963 realizoval prvú svetelnú scénu v Bratislave pre Divadlo poézie. Spočiatku vystavoval spoločne s J. Filom a J. Sochorom. V rokoch 1972-1974 študoval na škole mozaiky /CISIM/ v Ravenne. V roku 1979 bol z ideologických dôvodov vylúčený zo ZSVU. Od roku 1989 člen Assozziazione Internationale Mosaicisti contemporanei v Ravenne. Usporiadal početné samostatné výstavy a rovnako sa zúčastňoval kolektívnych výstav doma i v zahraničí.


Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Miloš Šimurda

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátor: Simone Frittelli
30. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Martin Vongrej
Kurátor: Jiří Ptáček
16. 6. 2020 - 6. 9. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Olja Triaška Stefanović
Kurátor: Bohunka Koklesová
11. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Kurátor: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Albín Brunovský
Kurátor: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.