Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy vydáva detských sprievodcov k výstavám?

Výstava

Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
31. 1. 2012 - 8. 4. 2012
Kurátor: Ivan Jančár

Zo zbierky Bohumila Hanzela.

    Zberateľstvo je vášeň, ktorá nedá spávať, v ktorej pri získavaní nového a presne do zbierky zapadajúceho diela stúpa adrenalín a zberateľ je ochotný obetovať aj posledné úspory a predsa je to vášeň z najkrajších a najpodmanivejších. Pretrhnutá tradícia zberateľov výtvarného umenia na Slovensku sa pomaly zaplňuje a evidujeme už niekoľko významných, osobitých a vybrúsených zbierok. Nie je preto prekvapujúce, že mnohé výstavy sa bez zapožičania diel zo súkromných zbierok  už nedajú pripraviť. V Galérii mesta Bratislavy sme v posledných rokoch realizovali niekoľko výstav zameraných na súkromné zbierky, ako napr. Z pozostalosti Jána Albrechta (2005), Klenoty českého výtvarného umenia  II. Zo zbierky J. Železného (2006), Nová Krv. Mladá slovenská maľby. Zo zbierky Nadácia Mladá maľba (2007), Zberateľská vášeň – Slovenské výtvarné umenia 1957-1970 zo súkromných zbierok (2007), Slovenská moderna očami zberateľov (2010) či Francúzska klasická moderna (2011).
     Jednou z najprestížnejších - racionálne a cieľavedome koncipovanou súkromnou kolekciou slovenského výtvarného umenia - je zbierka Bohumila Hanzela. Po príliš všeobecne zameraných začiatkoch svojej zberateľskej činnosti ju začal profilovať s  ohľadom predovšetkým na zakladateľskú generáciu slovenského výtvarného umenia (predovšetkým so zdôrazňovaním národnej línie) a na umenie autorov s nástupom konca 50. a začiatku 60. rokov. Je len prirodzené, že ako Trenčan zhromaždil pozoruhodnú kolekciu Miloša Alexandra Bazovského, z ďalších autorov je to viacero diel od Jana Hálu, pastely a oleje od Janka Alexyho, reprezentačné diela od Martina Benku či krásne a pôsobivé obrazy Mikuláša Galandu. Obsahuje aj diela Gustáva Mallého a mladšieho Vincenta Hložníka, menším počtom obrazov sú zastúpení aj Edmund Gwerk, Zoltán Palugyay, Imro Weiner Kráľ, Karol Ondreička, Ján Mudroch. Fenomén slovenského folklóru je rozvinutý v dielach Ignáca Bizmayera, zastúpený je aj jeho určitý protipól Jozef Kostka. Pozoruhodná a veľmi kvalitná je kolekcia Skupiny Mikuláša Galandu, ako Vladimír Kompánek, Rudolf Krivoš, Anton Čutek, Andrej Barčík, Milan Paštéka, Andrej Rudavský, Ivan Štubňa a Pavol Tóth. Z ďalších autorov spomeňme solitérne osobnosti, ako Agnesa Sigetová, Viera Kraicová, Viera Žilinčanová, Michal Jakabčic, či Mária Rudavská. Snažil som sa vybrať diela, ktoré považujem za najzásadnejšie, pričom som vynechal niektorých málo zastúpených autorov ako aj rozsiahlu kolekciu českého sochára Olbrama Zoubka, ktorá by nezapadala do celkovej koncepcie.
   Prezentovaná kolekcia predstavuje len časť zo zbierky Bohumila Hanzela. Prezentovaných je  114 diel z celkového počtu viac ako 300, všetky diela sú reprodukované v rovnomennej publikácii z pera Kataríny Bajcúrovej a Jána Abelovského vydanej pri príležitosti tejto výstavy.
                    Ivan Jančár

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.