Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

František Studený | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB v roku 2011 oslávila 50. výročie založenia?

Výstava

František Studený

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
2. 6. 2011 - 3. 7. 2011
Kurátorka: Katarína Kišová

František Studený

* 2.7. 1911 Nová Ves nad Žitavou (pri Nitre)
+ 22.12.1980  Bratislava
Zostala stopa...výstava pri príležitosti 100. výročia narodenia preveruje hodnoty.
Maliarska a kresliarska tvorba bola pre Františka Studeného zmyslom, cieľom 
i chlebom života. Mal nevšedný dar odhaliť a sprístupniť krásu jednoduchých vecí,
vecí prostých a každodenných, ktoré nás v živote obklopujú. Pristupoval k nim ako k realite, bez sentimentu. Pre maliara bolo príznačné, že sa vracal k tej istej téme, k tomu istému motívu, aby čo najplnšie vyjadril obsah myšlienky, aby dosiahol čo najrýdzejšiu rezonanciu v divákovom vedomí. Biedne pomery zázemia, ktoré priamo podmieňovalo umelecký názor maliara, boli neskôr formované predovšetkým prostredím, v ktorom žil, a dobou so všetkými jej protirečeniami.
Zemiaky, chlieb, nôž, tanier, ovocie, ryba, figúra, rodina, kytica i more.
Tieto motívy majú jednu tak samozrejmú vlastnosť, že zdanlivo nestojí za to ju zdôrazňovať. Tieto motívy vyvolávajú spontánny záujem maliarovho spoluobčana, lebo sú z jeho života, sú z jeho stola. Nevznikli z týždňa na týždeň, ale kodifikovali sa už v ranom pražskom období (1938-1039), kryštalizovali v Tisovci (1940-1946) a vyvrcholili v dvoch vlnách rokov jeho života, vyplývajúcich z doby a autorovho fyzického veku:
roky 1945-1948 – autorove tridsiate, ideálne ovzdušie povojnovej eufórie a výrazného rozbehu slovenskej modernej maľby ako celku; a šesťdesiate - sedemdesiate roky, roky maliarovej päťdesiatky – vytvárajú spoľahlivú komunikačnú klenbu medzi maliarom a divákom, ktorou výtvarník František Studený prekryl svoju tvorbu ako celok.
Do širokého energického a pastózneho ťahu štetca zhusťuje najpodstatnejšie vlastnosti tvaru, farby i materiálu motívu a zároveň ho oprosťuje od nepotrebných detailov. Túto črtu vlastného, svojbytného výtvarného naturelu si uchováva až do konca svojej tvorby.
Jeho dielo tvorí svojou poetikou osobitého výtvarného rukopisu pevnú súčasť slovenského moderného výtvarného umenia.

 

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.