Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Reštaurovanie diel zo zbierky GMB na Katedre reštaurovania VŠVU v Bratislave | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy vydáva detských sprievodcov k výstavám?

Výstava

Reštaurovanie diel zo zbierky GMB na Katedre reštaurovania VŠVU v Bratislave

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
6. 5. 2011 - 5. 6. 2011
Kurátorka: Patrícia Ballx

Galéria mesta Bratislavy dlhodobo spolupracuje s pedagógmi a študentmi Ateliéru reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papierovej podložke na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jeho absolventi tak majú možnosť prakticky aplikovať svoje poznatky pri reštaurovaní zaujímavých umeleckých diel, naša inštitúcia zas využíva ich odbornú prácu, aby zachránila poškodené a ohrozené zbierkové predmety.

Jedným zo študentov, ktorý pod odborným vedením Prof. Borisa Kvasnicu reštauroval v rámci praktickej diplomovej práce dva predmety z našej zbierky, bol aj Mgr. art. Jakub Gulyás. Tieto diela dnes máme možnosť prezentovať našim návštevníkom, spolu s fotodokumentáciou reštaurovania, na základe ktorej je možné vidieť celý náročný proces, počas ktorého dostávala kresba a grafický list pomaly svoju pôvodnú podobu. 

 Reštaurované diela:

 1. Epitaf Mikuláša I. Pálffyho, kresba tušom, 19. storočie, 77x57 cm, reštauroval Jakub Gulyás v roku 2010.

2. Moritz von Schwind, Julius Ernst: Die Symphonie (Symfónia, návrh na výzdobu divadla), oceľoryt, 1856, 97x55 cm, reštauroval Jakub Gyulás v roku 2010.

  

 

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.