Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Umenie reštaurovania II. | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy je príspevková organizácia Hlavného mesta Bratislavy?

Výstava

Umenie reštaurovania II.

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
19. 4. 2011 - 19. 6. 2011
Kurátori: Jana Luková, Ivan Rusina

Výstavu pripravila v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy Komora reštaurátorov, ktorá na nej predstavuje reštaurátorské realizácie svojich členov uskutočnené v rokoch 2000 - 2010. Ide o štvrtú veľkú celoslovenskú výstavu tohto charakteru, ktorá v našej inštitúcii nadväzuje na rovnomenný úspešný projekt prezentovaný v kurátorskej koncepcii Želmíry Grajciarovej a Ivana Rusinu v roku 2000.

Súčasné reštaurovanie na Slovensku kladie dôraz na všetky hodnoty diela, na nenahraditeľnosť umeleckého originálu, pričom v umeleckom diele vidí predovšetkým jeho obsahovú a estetickú celistvosť. Samozrejmou súčasťou reštaurátorského zásahu je aj dôsledná dokumentácia priebehu reštaurovania. Cieľom výstavy je predstaviť jej návštevníkom prácu členov Komory reštaurátorov prostredníctvom priebehu a výsledkov vybraných reštaurátorských procesov. Na výstavu bolo možné zapožičať takmer polovicu umeleckých diel pochádzajúcich z týchto výsledných realizácií (spolu 35 predmetov) - z majetku cirkví, zbierkotvorných inštitúcií, či súkromných osôb.  Spomeňme len niekoľko vybraných, ktoré majú návštevníci možnosť vidieť – Tróniaca Madona z konca 13. storočia, reliéf Oplakávanie Krista z Bánoviec nad Bebravou (koniec 15. storočia), štítové nadstavce z oltárov z Popradu (oltár sv. Štefana a Imricha, 1453) a Bardejova (oltár sv. Ondreja, pol. 15. storočia). Milovníkov starého umenia určite upúta aj oltár s obojstranne maľovanými krídlami a sochou Panny Márie zo Spišského Podhradia (1521), ktorý reštaurovali spoločne manželia – reštaurátori, či vzácna monštrancia z neďalekých Podunajských Biskupíc. Monumentálna a na inštaláciu náročná bola obojstranne maľovaná tabuľa so scénami Ukrižovania a Zmŕtvychvstania Krista (1540), ktorá je ešte v štádiu reštaurátorského procesu a patrí rádu Minoritov. Z obdobia 17. a 18. storočia zaujmú dva obrazy s motívom Nesenia kríža, jeden zo začiatku 17. storočia od významného nasledovníka Caravaggia Cecca del Caravaggio, druhý je z roku 1722  a pochádza z dielne Antonia Galliartiho. Veľmi sugestívne pôsobí aj súsošie Ukrižovanie Krista z blízkeho františkánskeho kláštora od neznámeho autora, ale potešení budú aj ctitelia diela Ladislava Mednyánzského, obdivovatelia ikon, textilných prác, či militárií.
Nehnuteľné pamiatky a diela, ktoré z najrôznejších dôvodov nebolo možné vystaviť sú prezentované v kvalitnej dokumentačnej podobe. Vidieť tak môžeme výsledky reštaurovania exteriérov a interiérov sakrálnych i profánnych budov, napr. hlavného portálu kostola v Šahách (13. storočie), nástenných malieb zo Žehry, Žiliny – Dolných Rudín, obnovenú krásu Sobášneho paláca v Bytči (1601), kaplniek z Oravského hradu (1611) a Dómu svätého Martina v Bratislave (1729-1732). Zaujímavými realizáciami sú reštaurované kamenné sochy, súsošia a architektonické články, ako  napr. Morový stĺp v Kremnici (1765-1772), Náhrobok Mikuláša Pálffyho v Malackách(1740-1741) či most v Kráľovej pri Senci (1903-1904). Unikátna je aj prezentácia obnovenia pôvodne odcudzeného obrazu Alfonsa Muchu, ktorý sa vďaka reštaurátorovi mohol vrátiť v plnej kráse na svoje miesto do Piešťan.

 


K výstave bude vydaný katalóg.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.