Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Paolo Veronese: Portrét muža | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v rokoch 1979 – 1993 existovala v GMB Galéria dieťaťa?

Výstava

Paolo Veronese: Portrét muža

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
16. 4. 2011 - 30. 6. 2011
Kurátorka: Anna Bisceglia

Príležitosť uskutočniť výstavný projekt s dielom takýchto výnimočných kvalít sa v našom prostredí nenaskytne často. Aj preto je galéria hrdá, že môže nadviazať na úspešné prezentovanie obrazu Jacopa Tintoretta Kristus a cudzoložnica a predstaviť širokej verejnosti ďalšieho majstra neskorej talianskej renesancie – Paola Veroneseho.

Veronese, vlastným menom Paolo Cagliari (Caliari) sa narodil v roku 1528 vo Verone. Vyučil sa v rodnom meste, najprv u otca, ktorý bol sochárom a následne u svojho strýka, maliara Antonia Badileho. Po niekoľkoročnom pobyte v Mantove sa v roku 1555 usadil v Benátkach. V meste a jeho okolí vytvoril spolu so svojou dielňou a spolupracovníkmi množstvo unikátnych diel, fresiek, oltárnych obrazov, portrétov, či interiérovej výzdoby víl a letných rezidencií bohatých benátčanov. Za jeho najznámejšie realizácie spomeňme monumentálne obrazy: Svadba v Káne Galilejskej (1563, Musée du Louvre), Hostina v dome Leviho  (1573, Galleria dell´Academia) a výzdobu Vily Barbaro (1560-61, Maser). Veronese bol dlho známy najmä pre výnimočnosť svojich kompozičných riešení, až výtvarní kritici 19. storočia začali vyzdvihovať aj jeho narábanie so svetlom a priezračnou, dekoratívnou farebnosťou. Zomrel v Benátkach v roku 1588.

Reprezentačný portrét neznámeho muža, ktorý našim návštevníkom predstavujeme patril medzi najcennejšie akvizície zbierky kardinála Leopolda de´ Medici, ktorý ho získal od svojho benátskeho agenta a zberateľa  Paola de Seru. Svedčí o tom aj korešpondencia oboch mužov. V roku 1659 napísal Sera Medicimu: „...ten portrét od Paola Veroneseho, ktorý som mal v pracovni, ten s tým plášťom podšitým kožušinou z rysa, ma stál dvesto dukátov.“ V minulosti bol zobrazený muž spájaný s talianskym humanistom a kardinálom Daniele Barbarom, túto atribúciu dnes viacerí autori spochybňujú. Veronesemu je pripisovaných niekoľko podobných portrétov, táto maľba býva datovaná do rozpätia rokov 1560 – 1565.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátor: Simone Frittelli
30. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Martin Vongrej
Kurátor: Jiří Ptáček
16. 6. 2020 - 6. 9. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Olja Triaška Stefanović
Kurátor: Bohunka Koklesová
11. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Kurátor: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Albín Brunovský
Kurátor: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.