Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Bratislava očami Karla Frecha | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

že Mirbachov palác, jedna z budov galérie, pochádza už z roku 1768?

Výstava

Bratislava očami Karla Frecha

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
15. 4. 2011 - 12. 6. 2011
Kurátorka: Patrícia Ballx

Výstava Bratislava očami Karla Frecha je súčasťou VIII. ročníka podujatia Bratislava pre všetkých. Galéria mesta Bratislavy sa do tohto projektu zapája od samého začiatku a pre svojich návštevníkov každoročne pripravuje výstavy, ktoré približujú históriu, pohľady či námety z mesta a regiónu Bratislavy. Tento rok je to výstava diel maliara a grafika Karla Huga Frecha (1883 – 1945), rodáka z juhozápadného Nemecka, ktorý sa v roku 1914 presťahoval do Bratislavy, kde prežil viac ako polovicu svojho života.


 „Man muss wirklich als Fremder in diese alte Stadt kommen, um zu sehen, wie schön sie ist“ /Do tohto starého mesta musíte prísť naozaj ako cudzinec, aby ste videli, aké je pekné.“   (Karl Frech: Aus meinem Leben. 25. január 1942, úryvok z článku v Grenzboten)

 V Bratislave sa Karl Frech živil ako maliar a grafik, bol aj členom bratislavského spolku „Pressburger Kunstverein“. Prispieval ilustráciami do bratislavských novín Pressburger Zeitung i Grenzboten a podieľal sa aj na ilustrovaní rôznych kníh o Bratislave (napríklad od autora Karla Benyovszkého).

Na maľbách temperou i olejom, na početných grafických listoch, ale aj na skicách a kresbách topograficky presne zaznamenal atmosféru mesta. Dnes nám tieto známe, ale aj neznáme zákutia svojím precíznym spracovaním a malebnosťou približujú niekdajší romantický charakter a históriu tohto starého mesta.

Výber diel Karla Frecha z rokov 1914 – 1945 nám umožní spoznať niekdajšieho „genia loci“ mesta a predstaví nám Bratislavu očami Karla Frecha.

 

 

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátor: Simone Frittelli
30. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Martin Vongrej
Kurátor: Jiří Ptáček
16. 6. 2020 - 6. 9. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Olja Triaška Stefanović
Kurátor: Bohunka Koklesová
11. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Kurátor: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Albín Brunovský
Kurátor: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.