Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Stanislav Stankoci | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

GMB pred rokom 1975 sídlila v priestoroch Primaciálneho paláca?

Výstava

Stanislav Stankoci

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
9. 9. 2010 - 31. 10. 2010
Kurátor: Ivan Jančár

+–, alebo ––¬?

    Už od ukončenia štúdií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 1984 bol Stano Stankoci známy ako grafický designer a bytostný maliar so zvláštnym osobitým rukopisom hľadajúci skryté veci pred našimi očami a premieňajúci mikrokozmos sveta na mikropríbehy či voľne plávajúce úvahy a zobrazujúci nie videné ale skôr intuitívne tušené. Nebol teda glosátorom veľkých udalostí a veľkých tém, jeho obrazy mali skôr intímny charakter. Povaha tejto výstavy je však iná. Nájdeme v nej niekoľko tém, ktoré by sme mohli zhrnúť pod jednu ústrednú, ako štrukturovaný obraz našej spoločnosti. Možno to bola tá povestná posledná kvapka farby pretekajúca z maliarskej palety, ktorá podnietila Stana Stankociho na takúto koncepciu výstavy, či riešenie množstva problémov súvisiacich s jeho prácou i osobnou skúsenosťou, dôležitá bola určite každodenná realita, impulzom mohli byť aj neustále správy o sociálnej situácií v spoločnosti, alebo svoje zohrala aj nejaká drobná príhoda, ktorá podnietila k mnohým úvahám. Príčinu presne nepoznám a neviem, či by ju konkrétne vedel definovať i samotný autor. Už samotné členenie miestností na tri farby – bielu, modrú, červenú, evokuje slovenskú trikolóru, nezaoberá sa teda nejakou anonymnou spoločnosťou. Výstava predstavuje jeden súvislý celok z ktorých každá časť výraznejšie reflektuje určitý problém vyjadrený v konfrontácií, polemike i spolupráci klasického závesného obrazu a plastiky či objektu.  Pripomeňme, že v obrazoch sa autor spočiatku venoval ľudskej figúre, čoskoro však prechádzal k hľadanie určitých „vzoriek“ človeka až po jeho mikroskopickú analýzu a rovnako postupoval aj pri skúmaní prírody. Jeho tri vystavené obrazy majú síce abstraktný charakter, avšak sú v nich zakódované aj odkazy na vonkajšiu podobu sveta. V podtitule majú všetky tri názov Tabula Taciturna, teda Mĺkvy obraz, alebo mlčanie v obraze. V prvej miestnosti v modrej farebnosti je na čele zavesený obraz Blue pred ktorým je s názvom Gradient nainštalovaných  180 polievkových lyžíc, z toho118 s vyrezaným úzkym otvorom  na hádzanie mincí. Evokuje to šetrenie, žobranie, almužnu, výrazné zmnoženie týchto predmetov poukazuje na množstvo ľudí, ktorých sa to týka. Kontrast k tomu predstavuje inštalácia Swine v ďalšej miestnosti zobrazujúca kreatúru bytosti až v sexuálnom objatí s prasiatkom – kasičkou na peniaze, do ktorého je možné hádzať peniaze, ľudská nenásytnosť po mamone je spodobená aj nazeraním muža do vnútra  sporiteľničky a skúmaním jej obsahu. Počas Stankociho dlhoročnej tvorby je to vôbec prvýkrát, keď sa venuje starostlivo vymodelovanej plastiky s výrazným napätím, ale aj trpkou iróniou. Na obraze Red je zobrazených množstvo mimikier, ktoré všetko zaplavujú, vyvolávajú pocit, akoby boli neustále v pohybe a smerovali k jednému ústrednému bodu, kde sa dostávajú do „iného sveta“. V bielom priestore v ďalšej miestnosti sú pod názvom Enigma, ktorý evokuje aj ťažko rozlúštiteľný kód,  nainštalované 4 objekty – z toho 3 busty sú na sokloch zakryté plátnom, na jednom podstavci je už len samotné plátno bez hlavy. Anonymita je pojem, ktorý je v spoločnosti nanajvýš aktuálny, zakrývanie si tváre pred problémami ale aj zároveň anonymita tých, ktorí sa daný stav nesú zodpovednosť. Spomínaný odkaz na vonkajšiu podobu sveta v obrazoch Stana Stankociho je najevidentnejší v obraze White, kde v množstve lineárnych kontúr zaznamenáva atribúty každodennosti v našom živote  v zobrazení mediálne preferovaných tvári verejného a politického života, ktoré sú už však svojím mnohonásobným prekrývaním len tušené a nie čitateľné.
   Mohli by sme polemizovať s autorom výstavy o jej názve. Kritický aspekt tejto výstavy je jednoznačný, poukazuje na negatíva, pozitívny obraz by sme len ťažko dešifrovali, i keď vždy niečo získavame a niečo strácame. Ale žiaľ, táto výstava je  pravdivým obrazom a  zobrazením reality našej spoločnosti v našich časoch. Pokojne by sa výstava mohla volať aj – – .

                            Ivan Jančár
    

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.