Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Kanárske maliarstvo 20. storočia | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

Výstava

Kanárske maliarstvo 20. storočia

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
22. 4. 2010 - 20. 6. 2010

DIALEKTIKA A NEPOKOJ V KANÁRSKOM UMENÍ 20. STOROČIA

Fernando Castro Borrego


Dva rysy charakterizujú v súčasnosti kanársku umeleckú tvorbu 20. storočia. Prvý je dialektickej povahy a predstavuje vzťah medzi lokálnosťou a medzinárodnosťou, medzi endogénnosťou a exogénnosťou. Hojnosť endemizmov, ktorými oplývajú Kanárske ostrovy a ktoré priniesli toľko úspechov maliarom-krajinkárom, súvisí vďaka zemepisnej polohe súostrovia a priaznivosti jeho podnebia s tým, že ide o územie aklimatácie, kde sa mnohé druhy pochádzajúce z iných krajín ľahko udomácňovali, dokonca až menili formu krajiny a miešali sa s miestnymi druhmi. Ostrovy neboli nikdy izolované. To isté platí aj o svete umenia a kultúry. Dialektické napätie, ktoré tento vzťah spôsobuje, je vždy plodné. Druhý rys sa odvoláva na legendu, ktorá z Kanárskych ostrovov robila rajské miesto na Zemi (mýtus o Záhrade Hesperidiek). Ostrovný priestor bol vymedzený hranicami, ktoré táto povesť symbolicky určila prostredníctvom básnických obrazov. Aj tu dochádza k dialektickému napätiu, ktoré dáva zmysel súčasnosti kanárskeho umenia. Horizont je cieľom a zároveň aj východiskom. V ostrovných avantgardách tridsiatych rokov prekonávanie hraníc mytológie poslúchlo metafyzický impulz.


Výstavu organizuje SpaintArt, Společnost na podporu španělskeho umění a kulturní spolupráci s podporou SEPTENIA, program vlády Kanárskych ostrovov

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.