Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

NADÁCIA MLADÁ SLOVENSKÁ MAĽBA: Martin a Eva Moflárovci  | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Výstava

NADÁCIA MLADÁ SLOVENSKÁ MAĽBA: Martin a Eva Moflárovci

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
18. 3. 2010 - 23. 5. 2010
Kurátor: Ivan Jančár

Kontemplácia Evy Moflárovej a Martina Moflára

V rokoch 2006 - 2007 Nadácia Mladá maľba zakúpila do svojich zbierok obrazy od viacerých mladých slovenských výtvarníkov. Jej cieľom bolo od začiatku pomáhať talentovaným umelcom či už samotným zakúpením diel, organizovaním výstav či tlačením katalógov. Tieto jej ambície, kvalita výberu, pokračovanie nákupov diel od mladých autorov a v neposlednom rade aj programové vyhýbanie sa obchodu s týmito dielami boli základom pre dlhodobejšiu spoluprácu s Galériou mesta Bratislavy. Výrazná finančná podpora zo strany Nadácie Mladá maľba umožnila realizáciu rozsiahlej výstavy Nová krv aj s vydanou publikáciou, či výstavu Juraja Puchovského s vydaným katalógom v roku 2008.

Pre tento rok sme sa dohodli na spolupráci pri dvoch výstavách. Prvou z nich je prezentácia tvorby Evy Moflárovej (rod. Krutákovej) a Martina Moflára, po nej bude nasledovať výstava obrazov Ildikó Pálovej.

 Eva Moflárová a Martin Moflár študovali na Fakulte výtvarných umení a intermédií TU v Košiciach, kde vďaka pedagógom (prof. Rudolf Sikora, prof. Juraj Bartusz, doc. Adam Szentpétery, mgr. art. Zbyněk Prokop a ďalší) vládla značná sloboda kreativity, kde nikto nebol nútený do polôh, kde sa cítil neisto.

 Je len prirodzené, že tvorba obidvoch autorov sa vyvíjala, približne od štvrtého ročníka sa intenzívnejšie začali venovať geometrickej abstrakcii. V tvorbe Martina Moflara bol spočiatku citeľný vplyv Josepha Beuysa, čoskoro sa začína výraznejšie venovať maľbe a jeho obrazy majú povahu pomerne dynamického gesta. K výraznému vyzneniu napomáha aj používanie farby bez štruktúr s odklonom od väzby na primárne geometrické tvary, ktorých kraje nie sú jasne ohraničené. Jeho maľby majú až analytický charakter. Redukuje farby na monochrómne tóny, predovšetkým odtiene čiernej a šedej. Sústreďuje sa na veľkoformátové obrazy, ktoré mu umožňujú možnosti slobodnejšej maľby, v ktorých skúma vzťah medzi ohraničenosťou a neohraničenosťou. Autor sa zaujíma aj o paleontologické nálezy. Fascinuje ho skôr evolúcia a vznik života, jeho fyzické a duševné možnosti vývoja, ako kultúrna história. Tieto jednotlivé prvky používa aj vo svojej tvorbe ako vzdialenejšie inšpiratívne zdroje, ktoré transformuje vo svojej maľbe a mení na geometrizujúce tvary. Tento záujem sa odráža aj vo vedeckom  prístupe k samotnej maľbe. Maľba je v jeho ponímaní dlhodobým  analytickým procesom v hľadaní vzťahu medzi minulosťou (v jeho prípade až prehistorickou ) a súčasnosťou, medzi materiálnym a nemateriálnym.   Eva Moflárová sa vo svojej tvorbe rovnako sústreďuje na geometrickú abstrakciu a predstavuje vo svojej generácií pomerne ojedinelé vedomé nadväzovanie na klasickú abstrakciu, ale už v inom ponímaní a chápaní.

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.